815243_money_mattersNa een echtscheiding bestaat de mogelijkheid dat u partneralimentatie moet betalen. Maandelijks dit bedrag overmaken kan als heel vervelend worden ervaren. Daarnaast kan een betaling van een eenmalig bedrag een fiscaal voordeel opleveren. De mogelijkheid bestaat de partneralimentatie af te kopen. Kinderalimentatie kan niet worden afgekocht!

Voor- en nadelen van de ontvangende partij

De alimentatieontvanger ontvangt eenmalig een hoog bedrag, over dit (eenmalig) hoge bedrag dient inkomstenbelasting te worden afgerekend. Dit kan een nadeel zijn voor de ontvangende partij.

Indien de ontvangende partij in de twee jaar voor het ontvangen van dit bedrag of de twee jaar na ontvangst van dit bedrag een laag belastbaar inkomen heeft, kan gebruik worden gemaakt van middeling inkomstenbelasting. Hierdoor wordt de belastingdruk verdeeld over drie jaar. Middeling kan pas worden aangevraagd nadat de aanslag over de jaren van middeling is opgelegd.

Voordeel voor de ontvangende partij is dat er geen risico meer is. De verrekening heeft plaatsgevonden. Ook al verliest de ex-partner zijn of haar baan of zijn er andere omstandigheden waardoor de ex-partner niet meer aan de verplichting kan voldoen, de betaling is ontvangen.

De alimentatie is helemaal afgerekend, ongeacht de nieuwe omstandigheden in de toekomst.

Voor- en nadelen van de betalende partij

De alimentatiebetaler stort eenmalig een hoog bedrag. Dit bedrag kan, in het jaar van betaling, in mindering worden gebracht op de inkomstenbelasting. Ook voor de betalende partij kan een verzoek tot middeling inkomstenbelasting worden ingediend indien hieruit een fiscaal voordeel wordt behaald.

Nadeel is dat de alimentatie eenmalig wordt voldaan. Indien de alimentatie in maandelijkse betalingen wordt verricht, bestaat de kans dat de betalingsplicht wordt beëindigd; denk aan het opnieuw samenwonen/trouwen van de ex-partner of overlijden.

De alimentatie is helemaal afgerekend, herziening is niet meer mogelijk.

Zorgplichtig
De ex-partner blijft zorgplichtig, ook indien de alimentatie is afgekocht en de ex-partner een beroep doet op de bijstand. De gemeente is gerechtigd deze bijstand te verhalen op de ex-partner, ook al is de alimentatie afgekocht.

Voordeel is dat eenmalig wordt afgerekend, dit kan een fiscaal voordeel opleveren. Daarnaast is het afgerond, geen maandelijkse betalingen meer met indexaties.

Op welke manier afkopen?

Het afkopen van alimentatie kan op diverse manieren:

  1. Een geldbedrag.
  2. Overbedeling.

Afkoop met een geldbedrag: de alimentatiebetaler stort eenmalig een hoog bedrag op de rekening van de alimentatiegerechtigde of in een alimentatielijfrente.

Bij het storten van een eenmalig bedrag op de bankrekening van de alimentatiegerechtigde bestaat er geen enkele grip op de betalingen. De alimentatiegerechtigde kan met deze storting andere aankopen doen dan voorziening in het levensonderhoud. Indien de alimentatiegerechtigde een verhaal gaat doen op de bijstand, ontstaat er nog steeds een verhaalsrecht van de gemeente op de ex-partner, ongeacht de regeling inzake de afkoop van de partneralimentatie. Dit verhaalsrecht bestaat tot 12 jaar na einde van het huwelijk.

Professionele verzekeraar
De afkoopwaarde kan ook gestort worden bij een professionele verzekeraar. De lijfrente-uitkering moet dan direct ingaan. De alimentatiegerechtigde ontvangt dan, periodiek, een uitkering van de verzekeraar. De belasting wordt ook over deze uitkeringsperiode verspreid.

Overbedeling
Afkoop van alimentatie is ook mogelijk in de vorm van overbedeling. Overbedeling kan ontstaan indien een van beiden de woning, levensverzekering, inboedel of iets dergelijks krijgt toebedeeld. Ook bij afkoop van alimentatie in de vorm van overbedeling blijft de fiscale claim gelden! De overbedeelde (alimentatiegerechtigde) ontvangt een aanslag inkomstenbelasting en de onderbedeelde (alimentatieplichtige) kan het bedrag aan overbedeling in mindering brengen op de inkomstenbelasting. Ook hierbij loopt de betalende partij het risico bij het beroep op een bijstandsuitkering door de gerechtigde. De gemeente kan deze uitkering verhalen op de ex-partner.

Welke afkoopsom?
Het vaststellen van de hoogte van de afkoopsom voor partneralimentatie kan tot veel discussie leiden. Welke rente wordt gehanteerd, wordt er rekening gehouden met sterftekans of arbeidsongeschiktheid en hoe wordt omgegaan met de verwachting van het opnieuw samenwonen/trouwen van de ontvangende partij? Er zijn veel variabelen die meegenomen kunnen worden.

Conclusie
Het afkopen van alimentatie kent diverse voor- en nadelen. Het kan emotioneel heel prettig zijn niet maandelijks een bedrag over te maken. Het eenmalig overmaken van een bedrag op de rekening van de alimentatiegerechtigde geeft wel een risico voor de alimentatiebetalende partij. Indien een beroep op rechtsbijstand wordt gedaan, kan de gemeente deze betalingen nog steeds verhalen op de alimentatieplichtige. Indien gekozen wordt voor afkoop van de partneralimentatie lijkt het afstorten bij een professionele verzekeraar de meest “veilige” oplossing. Herziening in verband met het opnieuw samenwonen/trouwen van de ex of bij overlijden van de ex blijft niet mogelijk.

Bij het bepalen van de afkoopsom voor de partneralimentatie kan hier rekening mee worden gehouden. Dit zijn dan aannames voor de toekomst.

Anne-Marie van Doorn is zelfstandig mediator en financial planner. Zij verzorgt ook trainingen op fiscaal en financieel gebied.
Voor vragen over mediation, over de financiële en fiscale gevolgen van een scheiding, kunt u bij haar terecht. www.vandoornmfp.nl, of 06 – 265 34 965