eurosVanaf april 2013 is de wijze waarop kinderalimentatie wordt berekend, veranderd. Voor het bepalen van de draagkracht van beide ouders wordt na april 2013 gekeken naar het netto inkomen per maand waarvan een bedrag inzake de bijstandsnorm mag worden afgetrokken en een bedrag inzake de woonlasten (30%). Beide bedragen zijn forfaitair, dat wil zeggen dat dit vaste bedragen zijn en dat er geen rekening meer wordt gehouden met de daadwerkelijke (woon)lasten. In sommige gevallen kan dit een scheve verhouding opleveren tussen de alimentatiegerechtigde en de alimentatieplichtige indien één van beiden bijvoorbeeld veel lagere of hogere woonlasten heeft.
Lees het hele artikel op de site van Som Advocatuur