Of je het leven begrijpt en of je gelukkig bent, heeft minder te maken met een hoog IQ, maar veel meer met een hoog EQ. Wij weten inmiddels dat vooral emotionele intelligentie belangrijk is voor een succesvol leven. Een hoge emotionele intelligentie betekent niet dat je emoties hebt, maar hoe intelligent je met emoties kunt omgaan.
Het gaat om het intelligent beheren en gebruiken van je gevoelens. Hierbij behoort dus onder andere zelfkennis en mensenkennis en empathie voor jezelf en anderen. De oudere generatie is opgegroeid met de boodschap dat het altijd om anderen gaat en zelden om onszelf. Te veel zicht op jezelf zien we graag als egoïsme en narcisme. Dus gaan we liever aan anderen sleutelen en niet aan onszelf.

We zijn in eerste instantie verantwoordelijk voor ons eigen leven
Zo langzamerhand komt het besef dat wij in eerste instantie verantwoordelijk zijn voor ons eigen leven, ons eigen lichaam en onze eigen emoties. Wie zichzelf emotioneel niet onder controle heeft, zal ook moeite hebben met zijn emoties tegenover anderen. Wie zichzelf emotioneel kwetst, zal dat ook bij anderen doen. Vaak worden we belemmerd door emoties en raken we daardoor in paniek. Emotioneel intelligente mensen kunnen de balans beter vinden.

Hoe komt het dat veel mensen, die op school een kanjer zijn geweest, vervolgens wel hun beroep maar niet hun leven van de grond krijgen? Ze hebben gewoonweg niet geleerd hun emotionele intelligentie te gebruiken. Vaak wordt dan materieel succes verward met persoonlijke ontwikkeling.

We laten ons voor 80% door gevoel leiden
Op dit moment van de evolutionaire ontwikkeling van de mens zitten onze hersenen zo in elkaar dat wij ons onbewust voor zeker 80 procent door ons gevoel laten leiden. Sterk rationeel denkende mensen kunnen daarom best goede wetenschappers of vakmensen zijn, maar in hun omgang met het leven en met andere mensen problemen hebben.

Er is nog nooit zoveel onderzoek gedaan over gevoelens en emotie dan de laatste tijd. Gevoel is een item geworden. Het blijkt dat onze rationele hersenen evolutionair zeer jong en derhalve nog lang niet vol ontwikkeld zijn en dat het evolutionair veel oudere limbische systeem, dus de emotioneel functionerende hersenstam, zeer autonoom is en nog altijd de baas in ons hoofd.

Wie zich laat leiden door kil verstand of zijn emoties de vrije loop laat, heeft problemen met zichzelf. Wat ga je met emoties doen? Raak je erdoor verlamd of is het voor jou een verrijking? Gebruik je emotionele intelligentie vooral om gelukkig te zijn.

Hoe veel E-Factor heb jij?

Wolfgang Peppmeier
www.pepptalk.nl
Facebook Wolfgang Peppmeier