Wat betekent het eigenlijk om gelukkig te zijn? Chemisch gezien is het de aanwezigheid van voldoende endorfine in je bloed. Dat zijn een soort hormoonachtige drugs, zoals de stof serotonine, die het lichaam voor ons plezier produceert. Als je boven de vijftig komt, loopt de productie van deze lichaamseigen gelukshormonen terug. Gelukkig zijn er tegenwoordig medicijnen, zoals Prozac en Seroxat, die onze geluksgevoelens een zetje kunnen geven.
Gelukkig zijn is een gevoel dat afhankelijk is van onze eigen voorkeuren
Wanneer produceert ons lichaam die gelukkig makende endorfine? Bijvoorbeeld als we iets beleven wat we leuk vinden. En dat is weer afhankelijk van onze behoeften en wensen. Als iets in één klank is met wat we graag willen, zal ons lichaam ons belonen met gelukshormonen. Gelukkig zijn is dus een gevoel en dat is weer afhankelijk van onze eigen voorkeuren. Het aardige is dat we ook gelukshormonen produceren als we lachen en als we ons intensief bewegen. Tijdens het hardlopen, stevig wandelen en sporten produceert het lichaam endorfine.

Bewustwording is de basis voor alles, dus ook voor geluk
Bewustwording is de basis van alles, ook van geluk. Want stel je voor dat je gelukkig bent en je weet het niet. Wees je bewust van het feit waarvan je gelukkig wordt. Ken je kernkwaliteiten, talenten en inspiratiebronnen. Als je onderbewustzijn maar weet wat je wilt, omdat jij duidelijk weet wat gelukkig zijn voor jou precies betekent, zal het je aan alle kanten ondersteunen. Als wij ons bewust zijn van de processen in ons lichaam, kunnen we er ook voor kiezen om bewust met geluk bezig te zijn.

Persoonlijke ontwikkeling
Wij zijn de eerste generatie mensen op deze planeet die niet alleen maar met overleven bezig is, maar ook met persoonlijke ontwikkeling. Door de evolutie waren we er tot nu toe op gefixeerd om vooral de gevaren te zien. Tegenwoordig zijn we ons ook bewust van de prettige dingen des levens. Maar dat is nog zo nieuw voor de mensheid.

Resultaatgericht denken vs probleem gericht denken
Ook optimisme en positief denken bevorderen het gevoel van geluk. Het betekent niet dat je alles met een roze bril moet zien, maar wel dat je de positieve kanten opmerkt en van de kansen gebruik maakt. Resultaatgericht denken in plaats van probleemgericht denken is eveneens een turbo voor meer geluk.

Vrienden en kennissen
Om gelukkig te kunnen zijn, speelt ons referentiekader een zeer belangrijke rol. Vrienden en kennissen kunnen je maken of breken. Vooral breken. Word je vaak teleurgesteld? Of moet je je vaak verdedigen voor wat je doet en wilt doen? Word je ondersteund of tegengehouden door je vrienden, kennissen of familie. Een uitgebreide kennissenkring betekent niet automatisch meer geluk. Soms zijn vrienden gewoon kennissen, omdat we voor onszelf niet goed weten welke eisen we aan een echte vriend moeten stellen.

Wij zijn in staat om gelukt te definiëren
De mens is op deze planeet is het enige wezen dat zich bewust is van het feit dat hij of zij gelukkig is. Wij zijn in staat om over de toekomst na te denken en keuzes te maken. Wij zijn in staat om geluk te definiëren, op te merken en toe te laten.

We hebben het vaak over loslaten, maar geluk moet je toelaten, want toelaten is het vervolg van loslaten.
Geluk ligt al in de kleinste dingen – wie het ziet mag het houden.

Hoe veel G-Factor heb je?

Wolfgang Peppmeier
www.pepptalk.nl
Facebook Wolfgang Peppmeier