tekstballonIn 2014 ben ik als zelfstandige professional KidsInbetween gestart en is de rol van de Kindbehartiger in het leven geroepen. Mijn hart lag al vele jaren bij kinderen en hun rechten en vorig jaar was de tijd eindelijk rijp om mij hier vanuit mijn passie en expertise volledig voor in te gaan zetten. Mijn boek Bekrast was geschreven, wat betekende dat ik mijn eigen hoofdstuk rondom de scheiding van mijn ouders kon afsluiten. Ik kon verder. En nu voor al die kinderen in een scheidingssituatie die het recht hebben dat hun stem gehoord wordt, hoe jong zij ook zijn. Ieder kind heeft immers een stem en wanneer zorgvuldig naar hen geluisterd wordt, kan achterhaald wordt waar de wensen liggen rondom de scheiding en vooral voor de toekomst. Iets dat ieder kind verdient!

Kindbehartiging
Kinderen vormen een kwetsbare doelgroep in onze maatschappij. Ieder kind zou mijns inziens zo lang mogelijk kind moeten kunnen zijn. Ieder kind heeft namelijk maar één jeugd die het volwaardig moet kunnen benutten. Wanneer zich een scheidingssituatie voordoet, worden kinderen met vraagstukken geconfronteerd die hun hele leven op zijn kop kan zetten. Zij verdienen bij uitstek ondersteuning in een vroegtijdig stadium. Dit zodat zij negatieve ervaringen in perspectief kunnen plaatsen en de ballast van de scheiding van hun ouders niet hoeven mee te dragen richting hun eigen toekomst.

Wat mij opviel binnen het systeem dat zich rondom kinderen in een scheiding beweegt, is dat er iets miste in het geheel. Iets dat de verbinding kon leggen tussen de zorg/hulpverlening en het juridisch speelveld. Er zijn onder andere advocaten en mediators voor ouders, er zijn pedagogen, gedragsdeskundigen, kindertherapeuten en andere hulpverleners voor kinderen en er is een rechter die indien nodig een beslissing neemt inzake het scheidingproces. Maar op welke manier wordt de stem van het kind in dit geheel nu nadrukkelijk meegenomen waarbij kinderparticipatie ook echt de boventoon voert en daarbij de zorg en het juridisch speelveld met elkaar worden verbonden?

In lijn met het VN Verdrag inzake de Rechten van het Kind hebben kinderen een hoorrecht. In Nederland hanteren wij hierbij de leeftijdsgrens van12 jaar of wanneer de rijpheid van het kind eerder toelaat; een leeftijdsgrens die het VN Verdrag nimmer zo strikt heeft vastgesteld. En is het niet zo dat ook kinderen jonger dan 12 jaar een stem hebben? En dat juist bij uitstek naar de stem van ieder kind geluisterd zou moeten worden?

Door het systeem van enige afstand te bekijken, viel het kwartje; een sleutelfiguur miste in het geheel. Een figuur die een oplossing kon gaan bieden voor kinderen en verbindingen kon gaan leggen geredeneerd vanuit de positie van kinderen. Een professional die er speciaal is voor kinderen om hun stem te vertolken richting ouders, belanghebbenden en het juridisch speelveld zonder dat het kind direct een formele procespartij hoeft te worden. Een professional die zowel over de expertise beschikt rondom de omgang en gespreksvoering met kinderen alsmede hun ontwikkelingsfase eigen heeft gemaakt en kennis heeft van het scheidingsproces en het juridisch speelveld. Een professional die samenwerkt met anderen zoals advocaten, mediators, therapeuten, scheidingscoaches en andere hulpverleners. Een professional die de eigen taken voortdurend in ogenschouw houdt en weet wanneer dient te worden doorverwezen naar andere hulpverleners. Een professional genaamd de Kindbehartiger.

Via de Kindbehartiger wordt kinderparticipatie te allen tijde voorop gezet en wordt volwaardig invulling gegeven aan artikel 12 van het VN Verdrag inzake de Rechten van het Kind en wordt kinderen tegelijkertijd bescherming geboden voor de kwetsbare positie waarin zij zich bevinden.
De kracht ligt bij de vele zelfstandige professionals werkzaam in de sector die over de juiste kwaliteiten beschikken. Professionals met zowel juridische kennis als expertise in de omgang en gespreksvoering met kinderen alsmede over hun ontwikkelingsfasen. De kracht van deze professionals wordt gebundeld via de Beroepsorganisatie Kindbehartiger. Op deze manier krijgen immers ook professionals een stem rondom vraagstukken die zij ervaren en kunnen knelpunten in de sector gezamenlijk worden opgelost. Verbinden om tot synergie te komen. Geheel in lijn met mijn motto “inspireren, verbinden, versterken”.

Vanuit mijn eigen ervaring met gescheiden ouders ben ik enorm dankbaar dat de Kindbehartiger inmiddels wordt omarmd en dat waardevolle verbindingen zich binnen de sector nadrukkelijker aan het vormgeven zijn.
De scheiding van mijn eigen ouders heeft mij veel geleerd. De grootste levensles is daarbij dat opgroeien met vallen en opstaan gaat, maar dat met de juiste ondersteuning opgedane ervaringen kunnen worden omgezet in een kracht; een oerkracht die bijdraagt aan de passie om structurele veranderingen te willen realiseren in het belang van diegenen die het verdienen, de kinderen.  Dit is waar ik voor op ben gaan staan; voor al die kinderen die weer in hun kracht mogen gaan staan. Hier zal ik mij nu en in toekomst hard voor maken!

 

Door: Marieke Lips
marieke lipsMarieke Lips is oprichter van de Beroepsorganisatie Kindbehartiger en Stichting Kwaliteit Kindbehartiger, bedenker van het functieprofiel Kindbehartiger en Kindbehartiger via haar eigen praktijk KidsInbetween. Door de scheiding van haar eigen ouders heeft Marieke veel ervaring met een gebroken gezin. Dankzij haar studie Nederlands Privaatrecht en een minor Jeugdrecht heeft zij een enorme passie ontwikkeld voor kinderen en hun rechten. Marieke is betrokken geweest bij projecten rondom het Jeugdrecht, verzorgt lezingen en trainingen rondom kinderen in een scheidingssituatie en schrijft columns. Daarnaast heeft zij het boek ‘Bekrast‘ uitgebracht over de impact van een vechtscheiding op een kind en de zoektocht om het verleden los te laten. Verder is Marieke gespecialiseerd tot bijzondere curator in Jeugdzaken en tot kindercoach en zet zij samen met partijen initiatieven in de markt ten behoeve van kinderen in een scheidingssituatie en bewust ouderschap tijdens en na de scheiding. Tenslotte zet zij zich in om vraagstukken binnen de jeugdsector op te lossen in het belang van de stem van kinderen in een scheidingssituatie. Dit onder het motto ‘inspireren, verbinden, versterken‘ alsmede het feit dat de stem van het kind de sleutel is naar de onbezorgde toekomst van het kind.