qDe kwantiteit van het leven is de laatste jaren steeds beter geworden. Wij leven langer en beleven meer. Maar de kwaliteit is er niet automatisch op vooruit gegaan. In veel landen van deze planeet is de levenskwaliteit gewoonweg erbarmelijk. Wie volgens zijn behoeften kan leven, zijn eigen normen en waarden en daarbij zijn individuele talenten en kernkwaliteiten kan gebruiken, heeft een hogere levenskwaliteit.

 Zorgvuldig gekozen

Een geschikt beroep, en zorgvuldig gekozen netwerk en de keuze van je levenspartner spelen daarbij een grote rol. Als twee levenspartners samen een groeiproces hebben mogen beleven en zich daarbij ook nog in dezelfde richting hebben ontwikkeld, zal de levenskwaliteit beter zijn dan wanneer één van de partners zich niet of in een andere richting heeft ontwikkeld. Bijvoorbeeld partners met sterk uiteenlopende kernkwaliteiten zullen concessies moeten doen bij hun levenskwaliteit. Bijvoorbeeld als er één daadkracht als dominante kernkwaliteit heeft en de ander geduld, kunnen ze elkaars allergie worden en daardoor hun valkuilen laten zien.

Acceptatie

De meeste mensen zullen bij de vraag naar levenskwaliteit opnoemen: een goede gezondheid, de juiste partner, prettig werk en financiële onafhankelijkheid. Maar levenskwaliteit heeft minder te maken met de situatie waarin je leeft of wat je hebt maar meer met de acceptatie van je situatie.

Wij moeten ons niet focussen op wat wij niet hebben maar genieten van wat er wél is. Wij krijgen zo veel aangereikt maar merken het niet op. Wij denderen bewusteloos door het leven op zoek naar wat we nog niet hebben.

Kies voor levenskwaliteit

Levenskwaliteit is geen doel op zich maar een weg. Volgens de behoeftepiramide van Maslow interpreteren wij levenskwaliteit op elk van de vijf niveaus op een andere manier. Iemand op stap drie en vier heeft behoefte aan sociale contacten, erkenning en status. Wie zich verder ontwikkelt, komt steeds dichter bij zichzelf en wordt daardoor minder afhankelijk van anderen en ook minder afhankelijk van materiële bezittingen.

Een goede levenskwaliteit is een bewuste keuze en begint bij jezelf. Wij hebben zelf de sleutel in handen om onze levenskwaliteit positief te beïnvloeden. De ingrediënten voor meer kwaliteit zijn: een hoge B-Factor (bewustzijn), een goed ontwikkelde K-Factor (kennis), leven in het hier en nu, innerlijke rust, niet alleen kijken maar ook zien, niet alleen horen maar ook luisteren. Verder horen bij meer levenskwaliteit zelfkennis, zelfrespect, zelfvertrouwen en positief denken.

Hoeveel Q-Factor heb jij?

www.pepptalk.nl

www.twitter.com/pepptalks

facebook: Wolfgang Peppmeier