Fouten bestaan alleen in ons hoofd, niet in de buitenwereld. Wij registreren een fout als er een discrepantie optreedt tussen onze verwachtingen en wat er feitelijk gebeurt. Soms halen we hierover onze schouders op, soms glimlachen we enorm. Als we gespannen zijn, dan geven we onszelf op de kop. We verstrakken.

Onze aandacht raakt gefixeerd. Hierdoor kunnen we niet meer zien dat het onverwachte resultaat wellicht ervaringen biedt om van te leren. Bijvoorbeeld om het de volgende keer anders te doen. Of om hetzelfde nog eens te proberen en dan te kijken of het resultaat hetzelfde is. Of om iets totaal nieuws in het onverwachte te zien, iets waarnaar we niet op zoek waren.

De fout opent voor ons een perspectief dat we zelf nooit hadden kunnen bedenken. Ontdekken heet dat. Hierna kunnen we zelf weer nieuwe stappen zetten. Deze creatieve manier van omgaan met fouten heeft Columbus ertoe gebracht Amerika te verkennen, zelfs toen hij wist dat hij niet in India was beland en dus fout zat. Leren van fouten heeft ons de antibiotica gegeven en heeft de jazz groot gemaakt.

Fouten laten ons de creativiteit van het universum zien. Geef ze de ruimte!

Uit: Elke dag Mindfulness van Rob Brandsma
http://www.robbrandsma.nl/