Wanneer partijen een eigen woning hebben én de relatie niet optimaal is, voelen zij zich vaak gevangen door de eigen woning. De verkoopresultaten van de woningen zijn alarmerend. Maar moet je bij elkaar blijven? Er zijn mogelijkheden. Door in goed overleg uit elkaar te gaan, kan er een passende oplossing worden gevonden en kunnen partijen ieder een nieuwe start maken.

De huidige economie maakt het maken van een beslissing om te gaan scheiden er niet makkelijker op. De tijd dat de woning op het voetbalveld aan andere ouders werd verkocht, is werkelijk voorbij. Het scheiden wordt uitgesteld, welke invloed heeft dit op het gezin en op de relatie? Zeker als er kinderen zijn, is het behoud van een goede relatie tussen ouders van belang. Je blijft immers ouders.

Zorgvuldige verdeling van de woning
Goed overleg is een basis om de scheiding toch te regelen. Door overleg te voeren met een financieel onderlegde mediator kunnen oplossingen worden besproken waaraan je zelf mogelijk niet hebt gedacht. Een zorgvuldige verdeling van de woning en andere bezittingen is heel belangrijk. Voor beiden moeten de voor- en nadelen van de gekozen verdeling duidelijk zijn.

Inzicht en overzicht
Zijn de gevolgen bekend indien een van de ouders in een woning blijft wonen? Inzicht en overzicht in de fiscale en financiële gevolgen geeft meer inzicht in de nieuwe situatie, beslissingen worden dan makkelijker genomen. Daarnaast ontstaat er meer rust omdat de genomen beslissingen goed zijn onderbouwd.

Woonlasten
De huurprijzen zijn in veel situaties al hoger dan de huidige woonlasten van de eigen woning. Gezien de plannen in het regeerakkoord, is de verwachting dat de huurlasten zullen stijgen reëel. Indien een van beiden in de woning blijft wonen, kan dit een voordeel betekenen voor het besteedbaar inkomen. Dit kan voordeliger zijn dan het verhuizen naar een huurwoning of aankopen van een andere eigen woning.

Hypotheekrenteaftrek
Degene die vertrekt uit de woning (waardoor deze woning niet langer de fiscale eigen woning vormt) heeft nog twee jaar de mogelijkheid gebruik te maken van de hypotheekrenteaftrek. Afspraken moeten hierover duidelijk worden opgenomen in een convenant of overeenkomst.

Meer mogelijkheden convenant
Er is meer mogelijk in het opstellen van een convenant dan algemeen wordt gedacht. Door de scheiding in goed overleg, onder begeleiding van een financieel en fiscaal opgeleide mediator uit te voeren, kan meestal een gezamenlijke oplossing worden gevonden. Het zijn de beslissingen van de scheidende partijen! Niet van advocaten of de rechter.

Anne-Marie van Doorn  is zelfstandig mediator en financieel planner. Zij verzorgt ook trainingen op fiscaal en financieel gebied. Voor vragen over mediation, de fiscale en financiële gevolgen van een scheiding kun je bij haar terecht. Voor meer informatie kun je op haar website kijken: www.vandoornmfp.nl. Of neem contact op: telefoonnummer: 06 265 34 965, mailadres: info@vandoornmfp.nl