filmWe lopen allemaal met onze rug naar de toekomst. Wat in het verleden is gebeurd, dat zien we redelijk scherp. Maar wat er over tien seconden, morgen, over een maand of over een jaar gaat gebeuren, is niet zichtbaar – we hebben geen facetogen die doorlopen tot voorbij onze oren. Waar we wel over beschikken is wat we hebben geleerd, wat we aan ervaring en kennis met ons meedragen. En over die kennis gaat het hier.

Absorbeer kennis
Wanneer het je lukt om niet als in een tunnel door het leven te gaan, maar de ‘absorbeer kennis’-knop constant ingeschakeld kunt houden, ben je in staat te leren van anderen en ook van jezelf. Je ziet wat anderen goed en fout doen en je weet wat bij jou een gevoel van plezier, geluk en pijn veroorzaakt. Het ingeschakeld houden van de knop ‘absorbeer kennis’ is een vorm van verslaving. Maar wel een verslaving waar je iets aan hebt.

In de vliegwereld luidt het advies: ‘je wordt nooit oud genoeg om alle fouten zelf te maken, luister naar de ervaringen van anderen, dan blijf je in leven’. Dit luisteren naar ervaringen die anderen met je willen delen, is niet alleen essentieel als je vliegt, maar geldt ook voor alle andere situaties in je leven, zowel zakelijk als privé.

Kennis toepassen
Het ‘kennen’ van iets is echter niet genoeg, je moet in staat zijn deze kennis ook toe te passen in andere settings. Je moet over de flexibiliteit, snelheid en het aanpassingsvermogen beschikken om datgene wat je in een situatie hebt geleerd toe te passen in een omgeving die volledig afwijkt van die waar je de kennis hebt opgedaan. Dat wordt ‘redeployment of knowledge’ genoemd – zeg maar het opnieuw inzetten van je kennis.

Opnieuw inzetten van kennis = essentieel voor je succes
Omdat tijd in ons leven een beperkende factor is (een seconde die voorbij is, komt nooit meer terug en kunnen we nooit meer opnieuw gebruiken), is het opnieuw inzetten van je kennis essentieel voor je succes. Ongeacht hoe je dat succes wilt definiëren en of je aan succes een geldbedrag wilt hangen. Als je je oren en ogen openhoudt en zorgt dat je heel bewust je leven leeft, zul je verbaasd staan van de hoeveelheid lessen die je kunt leren van schijnbaar onbeduidende ervaringen.

Mentale aantekeningen maken
Soms doe je nieuwe kennis op en andere keren is de ervaring een déjà vu van iets dat je al wist. Door bewust te leven en mentale aantekeningen te maken van wat je ziet en ervaart, en die lessen toe te passen in geheel andere situaties, ontwikkel je een flexibele houding en ben je in nieuwe situaties in staat vol vertrouwen terug te grijpen op dat wat je al weet, kent en beheerst. Je bent dan ook in staat jouw kennis te delen en anderen voor misstappen te behoeden.

Vier lessen!
Dit vertrouwen om kennis opnieuw in te zetten, ontwikkel je niet van de ene op de andere dag. Dat kost tijd en vaak liggen er pijnlijke lessen aan ten grondslag. Om je te behoeden voor al te pijnlijke ervaringen, tref je onderstaand vier lessen aan die ik zelf heb geleerd en die mij in staat stellen kennis heel effectief opnieuw in te zetten en anderen te stimuleren dat ook te doen.

Reken er nooit op dat anderen doen wat ze zeggen dat ze zullen doen
“Je kunt je om half drie bij de receptie melden, je hebt een half uur voor je presentatie”. Dat zijn de telefoontjes waar ik van hou. Om vol energie twee dagen lang aan een superpresentatie te werken. De bewuste dag wil ik om vijf voor half drie de draaideur bij deze ‘hot prospect’ binnenstappen als hij aan komt rennen en me aan mijn jas trekt. “De afspraak is verzet, de klant kon niet”. Ongeloof op mijn gezicht: vijf minuten voor tijd afgeblazen? Zonder telefoontjes? Achteraf bleek G. helemaal geen afspraak te hebben gemaakt en kende hij de inkoopmanager niet eens. Wat was ik naïef. Had ik maar even gebeld met een smoes of ze een beamer hadden, dan had ik twee dagen andere klussen kunnen doen. G. heb ik nooit meer gesproken, wel gehoord dat een andere grote klant nog jaren tegen hem heeft geprocedeerd.

Regel ik-figuren
Ik noem ze de ‘Regel ik’-figuren. En dat is een omschrijving voor een groot aantal mensen dat je ook in andere situaties in het leven ontmoet. Het probleem met de ‘Regel ik’-figuren is dat ze bluffend door het leven gaan en geen enkele belangstelling hebben voor de schade die ze voor jou en je onderneming kunnen aanrichten. Vanaf dat moment controleer ik elke afspraak met een korte telefonische vraag, een mailtje, een sms of gewoon een Whatsapp. Ongeacht of het privé of zakelijk is, ik laat de controle over mijn leven niet over aan anderen.

Analyseer in elke situatie de vraag-en-aanbod kant van alle partijen
Wat heeft de ander eraan als ik nu koop of verkoop? Wat heb ik eraan als ik nu koop of verkoop? In elke zakelijke situatie probeer ik enige afstand te houden om te kijken waarop de ander zijn prijs of aanbod baseert en ook in hoeverre zijn of haar product of dienst nodig is. Ik kijk dan ook hoe lang de ander zijn prijs kan vasthouden en of er wellicht economische of andere omstandigheden zijn die een verandering in prijs zullen veroorzaken. Denk bijvoorbeeld aan een zwarthandelaar die kaartjes verkoopt voor een sportwedstrijd. Zodra de wedstrijd is begonnen zijn de door hem ingekochte kaartjes niets meer waard. Er is op dat moment geen vraag meer naar zijn ‘product’.

Is het een ‘need’ of een ‘want’?
Gaat het om een privésituatie, dan vraag ik mij ook altijd af ‘is dit een ‘need’ of een ‘want’? (heb ik het echt nodig of wil ik het gewoon hebben?). Een goede ziektekostenverzekering is nodig. Een cabrio met lichtmetalen velgen niet. Toch?

Ligt het allemaal heel complex en zijn er veel personen bij betrokken, dan benader ik het ook vanuit nog een andere invalshoek met de Wii-FT / Wii-FM-filters. Dit zijn de ‘What’s in it For Them’ en ‘What’s in it For Me’-filters. Wat motiveert de ander, wat beweegt hem of haar een bepaald aanbod te doen. Maar ook wat heb ik eraan, is mijn motief zuiver, sluit mijn reden (voor mijn aanbod of mijn aankoop) aan bij wat ik werkelijk wil en nodig heb.

Door bij alle betrokken partijen naar hun vraag-en-aanbod kant te kijken (dus ook die van mijzelf), krijg ik dingen scherp en is het vaak mogelijk om verborgen agenda’s boven tafel te krijgen. En pas daarna neem ik een beslissing.

Het eerste aanbod is nooit het beste aanbod
Ik stuurde het manuscript van Succesvol als zzp’er naar vijf uitgeverijen die ik een paar dagen eerder had geselecteerd op basis van hun boekenfondsen. De eerste belde de volgende dag en was heel enthousiast. Vroeg meteen of drie hoofdstukken uit het manuscript een week later al konden worden gepubliceerd in twee managementtijdschriften die zij uitgeven. Ik was verbijsterd en op mijn opmerking dat de rest misschien ook niet echt slecht was, kwam na wat aandringen schuchter het antwoord dat ze te weinig content hadden en een snelle oplossing voor hun probleem zagen. Omdat ik in de lach schoot, eindigde het gesprek wat stekelig.

Tot mijn grote verbazing belde een uur later een andere uitgeverij. Mijn eerste reactie was ‘eens kijken hoeveel hoofdstukken die wil kopen’, maar gelukkig bleek dat voorbarig en werd het een heel leuk gesprek. Een gesprek dat resulteerde in een uitgeefcontract en een fantastische samenwerking. Had ik de eerste partij gekozen (ja, er was even twijfel, want ik wilde heel graag dat het manuscript zou worden uitgegeven), dan had ik nooit de aanbieding van de ander ontvangen en nooit met zo’n goed team mogen samenwerken.

Dubbelcheck
Nog een voorbeeld. Een kennis hoort van een groot project dat een looptijd van een paar jaar heeft. Hij gaat ongevraagd en belangeloos aan de slag om allerlei informatie te regelen over vergunningen, inzet van architecten, contractpartijen, noem maar op. Laat een enorme inzet zien en werkt ogenschijnlijk zestig uur per week om te helpen een project van de grond te krijgen. Tot vlak voor de aftrap van het project de aap uit de mouw komt. Of het niet redelijk was dat hij – mede gezien zijn input – als project manager mocht optreden en daarvoor een percentage van 8% over de totale projectkosten in rekening bracht. Het klonk in eerste instantie niet onredelijk en werd goed verpakt gebracht. Ook omdat deze kennis aanbood te helpen bij het verkrijgen van de benodigde financiële middelen. Maar dit was het eerste aanbod en nog voordat we hadden besloten een externe project manager in te huren. Daarom een andere kennis gebeld en gevraagd wat in de branche gebruikelijk is voor projectbegeleiding en -coördinatie. Het antwoord was 2%.

Maar ligt het aanbod van de ander in lijn met jouw verwachtingen of jouw vraagprijs, doe dan niet als dat echtpaar dat drie jaar geleden hun huis wilde verkopen. Binnen een week hadden ze een eerste bod. Een bod dat slechts tachtigduizend Euro lager was dan hun vraagprijs van 2,3 miljoen. Maar de vrouw des huizes vond de aspirant-koper onsympathiek en gunde hem het huis niet. Geen deal. Dat was drie jaar geleden. Ze hebben geen enkel ander bod gehad. Het echtpaar is gescheiden en het huis staat nog steeds te koop.

Vervelende situaties waar je het bangst voor bent, zijn het eenvoudigst op te lossen
Je hebt vast wel eens dat gezegde gehoord of gelezen dat je het meeste lijdt door wat je vreest. Mijn ervaring is dat de meeste situaties waar ik bang voor was, zich niet hebben voorgedaan. Maar zelfs als ze zich wel voordoen, bleek het oplossen ervan gemakkelijker dan ik had verwacht.

Verantwoordelijkheid nemen
Wat mij is opgevallen, is dat alle angst of onzekerheid wegvalt zodra ik de verantwoordelijkheid voor een situatie op mij neem. Er komt een soort rust over me die me scherp maakt, waarbij een klein stemmetje me vertelt wat ik moet doen. Bijvoorbeeld de telefoon pakken, de ander begroeten en vervolgens de magie laten beginnen. Woorden komen automatisch. Ik vertel hoe ik denk het probleem te kunnen oplossen, vraag of de ander zich daarin kan vinden en maak een afspraak om er vervolgens samen mee aan de slag te gaan.
Waar het op neerkomt, is dat je blijft communiceren met de ander. Dat je jezelf klein maakt (even dat ego aan de kant), je inleeft in het probleem van de ander en vervolgens aanbiedt om alles te doen om een vervelende situatie op te lossen. Is dat makkelijk? Nee. Lukt het altijd? Nee. Maar wel acht van de tien keer.

Elk probleem is een vraag
Op het moment dat ik besluit om verantwoordelijkheid te nemen voor een situatie, merk ik telkens weer dat elk probleem een vraag is. En om het probleem te kunnen oplossen, moet je de juiste vraag (aan jezelf) stellen. Dan volgt ook vaak al een gevoel van de richting waarin je de oplossing moet zoeken. Kun je – omdat je gestrest bent, bang voor rechtszaken of met onmogelijke deadlines zit – het probleem niet oplossen, dan heb je de verkeerde vraag gesteld, een vraag die niet bij dit specifieke probleem hoort. In een volgend artikel kom ik hier op terug, maar je lost vervelende situaties op door te blijven communiceren, door persoonlijke interactie. En door te beseffen dat je het – uiteindelijk – zelf moet doen.

Wees je bewust
Wees je bewust van alles wat je in het leven wordt aangereikt en de manier waarop het je wordt aangereikt. Gebruik daarna deze verhoogde staat van bewustzijn om de kennis die je in het verleden – in andere situaties – hebt opgedaan opnieuw in te zetten in je huidige woon- en werkomgeving. Door lichtelijk verslaafd te raken aan de kick van opnieuw inzetten van je eerder opgedane kennis, beschik je permanent over de mogelijkheid de kwaliteit van jouw leven – en dat van de mensen waar jij om geeft – enorm te verbeteren.

[Tag cloud:]

Toekomst Tunnel nooit oud genoeg
Absorbeer kennis ervaringen Aanpassingsvermogen
Redeployment Tijd
Déja vu Beperkende factor Flexibele houding
Vertrouwen PIJNLIJK
‘Regel ik’   Controle Vraag-en-aanbod
‘Want’ of ‘Need’ Wii-FT?                                                                      AanbodCommuniceren
Persoonlijke interactie

[Vragen voor je onderbewustzijn:]
Wat kan ik opnieuw inzetten in mijn huidige situatie?
Hoe zit het met mijn vraag-en-aanbod?
Waar ben ik het bangst voor?
Waar moet ik verantwoordelijkheid voor nemen?

[Volgende keer:]
Gebruik van je innerlijke kracht – Aan de slag met je onvermoede vermogens om dingen in beweging te zetten die je niet voor mogelijk had gehouden.

Film van jouw leven is inclusief praktisch werkboek als e-book verschenen bij GVMedia. Bestel hier het e-book en wees de regisseur van jouw leven!

Over Wouter ter Reehorst
Wouter te Reehorst is ondernemer en informal investor. Hij helpt (vaak jonge) ondernemers hun talenten te ontwikkelen en iets op te bouwen waar zij trots op kunnen zijn. Als bestuurslid van diverse stichtingen heeft cultureel ondernemerschap zijn belangstelling. Zit hij in zijn vrije tijd niet achter een drumstel, dan traint hij met zijn vliegtuig voor kunstvliegwedstrijden. Wouter ter Reehorst is getrouwd en moet de aandacht van zijn vrouw delen met een rode, uit het asiel geadopteerde poes.

Boek Wouter