far-from-love-231853-m“Ik heb nooit van hem gehouden. Ik wist altijd al dat het niet voorgoed was”.
Adriana vertelt in mijn spreekkamer over haar ex-partner. Ze begreep niet waar iedereen zich druk over maakt. Dat kan toch? Dat je niet hebt gehouden van de vader van je kinderen? Zij is onder andere bij me is gekomen omdat het contact met haar zoon moeizaam is. Ze komt met haar nieuwe partner. Die vindt het vreselijk dat ze dit zegt en voelt over haar ex-partner. Het maakt hem onzeker en hij wil in gesprek.

Het gebeurt vaker dat iemand jarenlang een relatie heeft gehad, kinderen heeft gekregen en dit na de scheiding zegt. Ontkent dat hij ooit heeft gehouden van de ander. Onlangs schreef René Diekstra hierover in zijn column Denkwijzer. In navolging van de filosoof Nietzsche noemt Diekstra dat een levensleugen. Volgens Diekstra kiezen mensen hiervoor omdat zij op die manier pijnlijke gevoelens kunnen bestrijden.
Deze levensleugen raakt veel mensen. Allereerst is het pijnlijk voor de ex-partner, met alle gevolgen van dien. Als je niet van iemand hebt gehouden, is het gemakkelijker om hem niet te respecteren, onaardig over hem te spreken en geen rekening met hem te houden. Dan wordt het lastig om op een goede manier nog samen ouders te zijn. En dat is belangrijk voor het kind. Daarnaast is het pijnlijk en schadelijk voor kinderen. De zoon van Ariadne heeft nauwelijks meer contact met zijn moeder, omdat hij intens verdrietig is, dat zij ontkent dat er liefde was toen hij werd geboren. Hij snapt goed -hoeveel pijn het ook doet- dat de liefde over is tussen zijn ouders. Maar doen alsof het er nooit is geweest, vindt hij hard.

Het heeft ook uitwerking op je geliefde, de stiefouder. Die houdt van iemand die zegt nooit van zijn ex-partner te hebben gehouden. Dat geeft onzekerheid en verwarring. De nieuwe partner van Ariadne vindt het moeilijk erop te vertrouwen dat er echte liefde tussen hen is. “Of kan ze daar ook weer op terugkomen?”, vraagt hij zich af.
Ik leg Ariadne uit dat deze levensleugen ook schadelijk is voor haarzelf. Zij moet alsnog de pijn van de scheiding doorleven. Een scheiding is een pijnlijk proces, waarbij je kanten van elkaar ziet en emoties ervaart, die je het liefst zou vermijden. Maar doen alsof er geen liefde was, helpt niet. Dat maakt het alleen maar pijnlijker. Hoe kijk je dan terug op die periode in je leven? Waren die jaren samen echt een leugen? Dat zijn vragen waar Ariadne mee aan de slag moet.  Haar relatie met haar zoon staat op het spel en ook die met haar nieuwe partner. Ik gun Ariadne dat zij eerlijk kan zeggen dat zij en haar ex-partner van elkaar hebben gehouden, maar dat het niet is gelukt. Dan pas kan zij echt verder met haar leven.

 

Groet,

Marike Smilde

www.stiefmanagement.nl