U en uw ex-partner hebben beiden recht op de helft van het ouderdomspensioen dat tijdens het huwelijk of geregistreerd partnerschap is opgebouwd. Deze verdeling geldt voor scheidingen na 30 april 1995.

Pensioen laten uitbetalen

Het pensioenfonds betaalt het ouderdomspensioen uit aan u en uw ex-partner. De rechter hoeft hierover geen beslissing te nemen. Om dit te kunnen doen, moet het pensioenfonds wel van uw scheiding op de hoogte zijn. U moet het pensioenfonds binnen 2 jaar na de scheiding het formulier Mededeling van scheiding in verband met de verdeling van ouderdomspensioen toesturen.

Andere verdeling ouderdomspensioen

U kunt met uw ex-partner een andere verdeling van het ouderdomspensioen afspreken. Bijvoorbeeld 60% voor de ene partner en 40% voor de andere partner. U moet deze afspraken vastleggen in het scheidingsconvenant of in uw huwelijkse voorwaarden of partnerschapsvoorwaarden. Als u hiervoor kiest, moet u een afschrift van dit stuk naar de pensioenuitvoerder sturen. Voor hulp en advies kunt u contact opnemen met uw notaris of advocaat.

Bron: www.rijksoverheid.nl