Zo, nu eens kijken naar het oprichtingsmoment van het platform Grenzeloze Vrouwen! Het moment dat deze stichting werd opgericht was 14 februari 2012 om 10.13 te Lochem. De missie van het platform is om vrouwen na een scheiding weer een positieve stimulans te geven, zoals op facebook te lezen valt.

De Zon

De Zon staat op het moment dat de stichtingsakte werd ondertekend in het dierenriemteken Waterman. Als er nu één teken is dat te maken heeft met samenwerkingsverbanden en groepen die bestaan uit gelijkgestemden en geestverwanten, is Waterman het wel. Dus dat is een soort basisenergie voor het platform. Voor een beter begrip: een horoscooptekening bestaat uit een cirkel waar de posities van de planeten van ons zonnestelsel in getekend staan. Deze cirkel wordt onderverdeeld in 12 ‘taartpunten’ huizen genoemd in de astrologie.
De Watermanzon van 14 februari valt in huis nummer 11; het huis waar Waterman van nature thuishoort.

Missie en visie zijn duidelijk zichtbaar

Als een astroloog niets zou weten van Grenzeloze Vrouwen maar wel de horoscoop zou zien, dan zou hij of zij al snel vermoeden dat het over een groep mensen gaat met dezelfde ideeën of doelstellingen. Deze energie springt meteen in het oog. Het is ook een horoscoop waarin de missie en de visie duidelijk zichtbaar zijn. Een punt van aandacht kan zijn dat de idealen af en toe gehinderd worden door de dagelijkse realiteit. Dit kan bijvoorbeeld over de dagelijkse gang van zaken gaan die qua organisatie meer aandacht vraagt en meer tijd kost dan je zou willen. Toch is het belangrijk om alles rond regelgeving en organisatie goed gestructureerd en overzichtelijk te hebben.

Aarde gaat over praktische kwaliteiten

Gelukkig is in de horoscoop van Grenzeloze Vrouwen het element aarde erg sterk vertegenwoordigd. In de astrologie werk je met de elementen: vuur aarde lucht en water. Aarde gaat over praktische kwaliteiten, over de behoefte met je voeten op de grond te staan, geaard, stevig. Dat is dus een van de kwaliteiten van het platform Grenzeloze Vrouwen. De energie van Waterman echter gaat over vrijheid en gelijkwaardigheid tussen mensen. Door het uitwisselen van kennis zoals de bedoeling is van het platform kan iedereen weer in zijn eigen kracht komen maar zonder afhankelijk te worden van de groep.

Oude vormen doorbreken

Waterman streeft naar individualiteit en wil graag oude verstarde vormen doorbreken. De energie van Waterman kan ook wat eigenzinnig maken met een grote behoefte om de dingen op de eigen manier te willen doen. Dus al te close in een groep zitten en je aanpassen aan wat verwacht wordt of wat aan de anderen doen past niet bij Waterman. Juist de kracht om je eigen pad te volgen, hoe onconventioneel ook is het doel. Er is dus een sterke verbondenheid zichtbaar maar met het streven naar een individuele vrijheid. Dus de Grenzeloze Vrouwen voelen zich verbonden met elkaar en hebben hun bijdragen naar de groep zonder zich er in gevangen te voelen.

Persoonlijke groei

De persoonlijke groei en vrijheid worden gestimuleerd door dit platform. Voor een organisatie met veel ‘Watermanenergie’zoals deze is het belangrijk dat iedereen gestimuleerd wordt het unieke en het authentieke bij zichzelf te ontdekken en verder te ontplooien. Doordat jullie betrokken zijn bij Grenzeloze Vrouwen, inspireer je elkaar en wissel je kennis en inzichten uit die je in je eentje nooit had gekregen.

Stierascendant

Deze horoscoop heeft een Stierascendant. Een praktisch teken, waar de de vrouwelijke planeet Venus bij hoort. Voor iedere graad in de horoscoopcirkel is ooit een beeld, een tekening gemaakt. Toen ik het beeld van de ascendant opzocht vond ik het zo passend voor de Grenzeloze Vrouwen dat ik het hier verkort weergeef: Op een tafel staat een plant in een pot met een prachtige bloem van oranje kleur, waarop twee vlinders gezeten zijn, die hun kleurrijke vleugels bewegen. Rechts in het beeld staan twee vrouwen met elkaars handen ineengevlochten. (uit: beeldgids van de dierenriem van H. en W. Koppejan) Dit is dus een belangrijke kwaliteit van het oprichtingsmoment van de stichting Grenzeloze Vrouwen. Tot zover een kleine indruk van de horoscoop van Grenzeloze Vrouwen.

Yvonne Kalsbeek