Bij een echtscheiding, zeker met kinderen, komt er veel op je af: emotioneel, financieel, juridisch en praktisch. Om ouders meer overzicht te geven in deze turbulente tijd, organiseert Pemmelaar Familie Mediation het tweede Scheidingscafé Amsterdam, een succesvolle formule waarbij deskundigen een echtscheiding van alle kanten belichten.

Mr. Sissel Pemmelaar, werkzaam geweest als advocaat en nu NMI register familiemediator vooral bij echtscheidingen met kinderen: ‘Ik begrijp heel goed, zeker in tijden van crisis, dat de verleiding groot is om het zo snel en goedkoop mogelijk uit elkaar te gaan, maar uiteindelijk is het een wassen neus. Iedere afspraak die je nu niet maakt, moet je later alsnog bespreken. Je stelt de pijnpunten dus eigenlijk alleen maar uit. En dat levert op de langere termijn veel stress op. Zeker als je kinderen hebt.’

Volgens haar is het heel belangrijk dat je eerst goed begrijpt wat er allemaal geregeld moet worden, voordat je kunt bepalen hoe jij het wilt doen. Daarom organiseert ze nu voor de tweede keer het drukbezochte Scheidingscafé Amsterdam. Op één avond brengt ze verschillende deskundigen bij elkaar, die alle financiële, juridische, psychologische en praktische kanten van een echtscheiding belichten. Er is bovendien volop ruimte om je eigen vragen te bespreken met de aanwezige deskundigen. “Aan het einde van de avond weet je veel beter waar je staat en wat voor jou de beste stap is”, aldus mr. Sissel Pemmelaar.

Het eerstvolgende Scheidingscafé Amsterdam vindt plaats op 28 februari 2013 en gaat vooral over ‘de kinderen’.

Uit recent onderzoek van Scheidingsonderzoeker Ed Spruijt blijkt dat niet de scheiding zelf, maar de manier waarop ex-partners met elkaar om gaan, bepaalt of kinderen slechter gaan presenteren op school of dat zij bijvoorbeeld te maken krijgen met gedragsproblemen.

Hoe beter de relatie tussen de ouders, hoe beter het met de kinderen blijft gaan. Een belangrijk punt dus, waar Sissel Pemmelaar verder op ingaat op deze avond. Want hoe doe je dat? Hoe werk je als ouders goed samen terwijl je juist uit elkaar gaat?
In haar lezing zal ze uitleggen hoe je ondanks alle emoties toch samen tot goede afspraken kunt komen. GZ psycholoog en orthopedagoog drs. Tabotshie Dundas geeft daarnaast inzicht in de behoeften van een kind en twee jonge ervaringsdeskundigen van jongerenorganisatie Villa Pinedo delen hun ervaringen en tips. Naast Pemmelaar Familie Mediation, Villa Pinedo en Dundas Psychologie zijn ABN Amro bank, Dierdorp Registeraccountants en belastingadviseurs, Notariskantoor Van Zaane, Alibox en Wilbert Kok Relatietherapie aanwezig om vragen te beantwoorden. Een avond vol antwoorden dus. Mis het niet.

Het Scheidingscafé Amsterdam wordt op donderdag 28 februari 2013 gehouden in de Lumierestraat 63 en begint om 20:00 uur, deuren zijn geopend vanaf 19:45 uur. De entree is gratis. Kijk voor het actuele programma op www.scheidingscafeamsterdam.nl.

Bron oa. Kinderen uit nieuwe gezinnen: van Ed Spruijt en Corrie Haverkort, Lannoo Campus, oktober 2012