795735_i_love_youYvonne van den Berg, mediator in Zuid-Holland en eigenaar Resolve scheidingsbemiddeling over mediation bij een scheiding. Hoe ziet een kennismakingsgesprek eruit? Hoe vertel je als ouders aan je kinderen dat je gaat scheiden? Hoe ziet een kindgesprek (de mediator heeft een gesprek met kinderen) eruit en hoe ga je om met de situatie als één van beide de scheiding niet wil.

Kennismakingsgesprek

We starten altijd met een kennismakingsgesprek. In dit gesprek nodig ik mensen uit om te vertellen over hun situatie: wat is er belangrijk? Wat zijn uitgangspunten en waar moeten overal beslissingen over worden genomen? Ook vertel ik wat men kan verwachten van mijn dienstverlening.

Kinderen vertellen dat jullie gaan scheiden

Als er kinderen zijn, begin ik te vragen of de kinderen al over de scheiding verteld is, Vaak is dit wel het geval. Ik vraag hoe dit gegaan is; kinderen kunnen verdrietig zijn of hebben het al verwacht, omdat er bijvoorbeeld veel spanningen waren. Ook worden er vaak praktische vragen gesteld, zoals waar gaan we wonen.

Als het nog niet verteld is aan de kinderen, bespreek ik met ouders, hoe ze het kunnen vertellen. Ik adviseer altijd om het samen te doen en te benadrukken dat je samen ouders blijft. Ook adviseer ik om zo veel mogelijkheid duidelijkheid te geven, zoals over het wonen.

Kindgesprek

Als mediator kan ik een ook gesprek met kinderen hebben. Dit zijn vaak kinderen vanaf 10 jaar. Ik begin met kinderen op hun gemak te stellen. Ik vraag ze wat over henzelf te vertellen en geef ook aan dat dingen, die gezegd worden niet aan de ouders verteld worden, tenzij ik dit expliciet aan hen vraag.

Ik heb een gesprek met Amy (11 jaar). Haar ouders gaan na een huwelijk van 14 jaar scheiden. Amy is hier al enige tijd van op de hoogte, als ik een gesprek met haar heb. Op mijn vraag hoe de scheiding voor haar is, antwoordt Amy dat ze het aan zag komen. Toen haar ouders zeiden dat wilden praten, wist ze direct waar het voor was. Ze vertelt dat ze erg verdrietig was en dat ze behoefte had aan duidelijkheid. Ze was erg bang dat ze moest kiezen. Ze vond het fijn dat haar ouders de keuze hadden gemaakt dat ze bij moeder ging wonen, zodat zij die keuze niet hoefde te maken. Ik besprak met haar de afspraken in het ouderschapsplan, zoals dat ze één keer in de 14 dagen naar haar vader gaat. Ook dat haar vader en moeder een rooster per 2 weken zouden maken, in verband met de werktijden van vader, zodat gekeken kon worden of ze vaker tussendoor naar haar vader kon.

Mijn man/vrouw wil niet scheiden

Hoe ga je om met de situatie als één van beide de scheiding niet wil.

Simone en Edwin gaan na een huwelijk van 11 jaar scheiden. Simone is diegene die de scheiding wil, Edwin heeft er erg veel moeite mee. De communicatie verloopt moeilijk en Edwin is erg verdrietig en boos op Simone.

In de gesprekken praat ik met Simone en Edwin over de scheiding en over de emoties, die er spelen. Door deze gesprekken ontstaat er bij Edwin langzaam het bewustzijn, dat hij ook een aandeel heeft in het mislukken van het huwelijk. Er ontstaat langzaam acceptatie in de situatie.

Ze wonen nog samen in één huis. Met hen bespreek ik hoe hiermee om te gaan, tot duidelijk is of Simone de woning overneemt/of de woning verkocht is. Ze komen tot de afspraak dat ze om het weekend weggaan. Deze tijd kunnen ze beide gebruiken om meer los te komen van elkaar. Ze geven elkaar zo meer ruimte en wennen aan de situatie om zonder het gezin te leven.

In de gesprekken komen we terug op de ervaringen van deze weekenden. Edwin geeft aan bang te zijn dat hij de kinderen kwijt raakt. We bespreken dit en Simone geeft Edwin de geruststelling, dat het zeker haar wens is dat de kinderen veel contact houden met hun vader. Ze zegt ook dit contact zoveel mogelijk te  stimuleren. Simone geeft aan dat Edwin later thuis is gekomen dan is afgesproken. Bij Edwin zat onder het zich niet houden aan de afspraak, de weerstand over de scheiding. Door het gesprek hierover te hebben, wordt voorkomen dat er gereageerd wordt op kleine dingen naar elkaar en komt er mee begrip.

Mediation bij een scheiding betekent samen de scheiding regelen. Op deze manier is er aandacht voor de onderlinge communicatie en voorkom je zoveel mogelijk problemen op de lange termijn.

Yvonne van den Berg

 

 

 

 

 

Yvonne van den Berg – Resolve