Wat is indexering van alimentatie en wat is het indexcijfer voor 2012?

Elk jaar wijzigen de lonen. Daarom worden ook jaarlijks de alimentatiebedragen aangepast. Dit heet indexering van alimentatie. De minister van Veiligheid en Justitie stelt elk jaar in november een percentage vast waarmee alle vastgestelde bedragen voor kinderalimentatie en partneralimentatie op 1 januari van het nieuwe jaar automatisch wijzigen. Het indexcijfer van alimentatie voor 2012 is 1,3 %. Voor 2011 was dit 0,9%.

Zelf berekenen van het geïndexeerde bedrag

Op de website van het Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen (LBIO) kunt u de hoogte van het geïndexeerde bedrag zelf berekenen.

Uitsluiting van de indexering
Op de automatische aanpassing van alimentaties is een aantal uitzonderingen:

  • De alimentaties die voor 1 januari 1973 zijn vastgesteld, doen niet mee met de automatische aanpassing als er toen afspraken zijn gemaakt over de ontwikkeling van het bedrag. Die blijven gelden.
  • U kunt samen afspreken dat de wettelijke indexering wordt uitgesloten. Dit moet schriftelijk worden vastgelegd. U kunt ook de rechter vragen de indexering uit te sluiten. Dit kan wenselijk zijn als de alimentatieplichtige een vast inkomen heeft dat niet meegaat met het loon- en prijspeil.
  • U kunt de indexering tijdelijk uitsluiten, bijvoorbeeld voor een jaar.
  • U kunt kiezen voor een andere vorm van automatische aanpassing, bijvoorbeeld voor een koppeling aan de loonontwikkeling van degene die moet betalen.

Informatieregeling vaststellen met ex-partner

Als u kiest om een andere vorm van automatische aanpassing van het alimentatiebedrag af te spreken, kunt u een informatieregeling met uw ex-partner vaststellen. Hiermee moeten beide partijen elkaar op de hoogte houden van wijzigingen. De informatieregeling is bijvoorbeeld van belang voor het LBIO. Het LBIO moet weten wanneer de alimentaties wijzigen die het int.

Niet nakomen indexering

Als uw partner de indexering van de alimentatie niet betaalt en u komt er in onderling overleg niet uit, dan kunt u een beroep doen op het LBIO. U kunt ook een advocaat of deurwaarder inschakelen of om advies vragen bij het Juridisch Loket.
Vaststelling indexeringspercentage alimentatie
Voor de vaststelling van het percentage wordt gekeken naar het loonindexcijfer, dat elk jaar door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) wordt berekend. Bij de berekening van het loonindexcijfer kijkt het CBS naar de salarisontwikkeling bij bedrijfsleven, overheid en in andere sectoren.

Indexcijfers alimentatie afgelopen jaren

Op 1 januari 1974 werden de alimentatiebedragen voor het eerst wettelijk geïndexeerd. De indexcijfers van alimentatie van de afgelopen jaren vindt u op de website van het LBIO.

(bron:www.rijksoverheid.nl)