1386067_loveVeel problemen waar we nu tegenaan lopen hebben te maken met onze jeugd, het opgroeien en de mate waarin we onze ‘kernverlangens’ hebben ontvangen van onze ouders. Heb jij tijdens je kinderjaren voldoende waardering ervaren? En zo nee welke invloed heeft dat nu nog op je leven en wat kan je daar nu dan nog aan doen?

Weten wat precies bedoeld wordt met kernverlangens en welke kernverlangens we hebben? Lees hier verder!

Met één been in de volwassenheid maar ook nog kind, dat is de wereld van de adolescent. Vanaf achttien jaar wordt het kind als volwassen gezien. Hij krijgt een volwassen behandeling vanuit de maatschappij. Hij mag zich inschrijven voor woonruimte, mag auto rijden, krijgt studiefinanciering, boetes worden volwassen bedragen en als ouder ben je niet langer verantwoordelijk voor je kind.

Alles wordt in het werk gesteld om het kind zo veel mogelijk verantwoordelijkheden mee te geven nu het (hopelijk) nog onder de vleugels van vader of moeder zit.

Voor het kind kan dit lastig zijn. Aan de ene kant wil het de weg die opengelegd  is in de pubertijd vorm geven in de realiteit van alle dag en aan de andere kant wordt het tegengehouden door de levenservaring van de ouders. “Is er wel werk in jouw studierichting?” “Past je vriend/vriendin wel bij je?” “Zou je wel daarheen op vakantie gaan?”

Keuzes van de adolescent
De adolescent maakt op verschillende gebieden keuzes: beroep, studie, vrienden, eigen normen en waarden. Hiervoor zoekt het kind waardering. In eerste instantie weer bij de ouders, maar mocht dat onverhoopt niet lukken dan zoekt hij of zij het ergens anders. Ook al lijkt de geboorte tot stand te zijn gekomen, dit is allerminst het geval. Natuurlijk neemt hij zijn eigen beslissingen, maar je hebt als ouder daar wel een grote impact in. Door op een gelijkwaardige manier te communiceren met je kind, mee te gaan in de hoop en verwachtingen in het leven van je kind en samen te zoeken naar hoe hij zijn verlangens het beste vorm kan gaan geven. De levenservaring van de ouder is daarbij heel belangrijk! Je kind wordt een gelijkwaardige sparringpartner met eigen ideeën over zijn leven. Neem de tijd om met je kind te praten en blijf op de hoogte van zijn of haar wereld.

Zelf verantwoordelijkheid nemen
Zelf verantwoordelijkheid nemen voor je leven is de laatste ontwikkeling in een kinderleven. We kunnen vaak goed verantwoordelijkheid voor een ander nemen, maar we hebben moeite met eigen verantwoordelijkheid. Vaak geven we de maatschappij de schuld of de regering, de buurman etc.. Waardering maakt dat je verantwoordelijkheid kan nemen voor je eigen keuzes en daden. Tegelijkertijd zorgt waardering er ook voor dat je een proces kunt afronden en kunt starten met een nieuw proces. Zonder waardering voor wie je bent en voor alles wat je bereikt hebt, is er geen afronding en blijft er iets in jou vertwijfeld zoeken.

Twijfels
Wanneer je geen waardering hebt gehad in je leven, zul je veel twijfels hebben. Twijfels over wie jij bent, over je plek in het gezin of later in een partnerschap, met wat je wilt ondernemen of wat je wilt zeggen. De twijfels over je bestaansrecht zorgen er uiteindelijk voor dat je helemaal niets meer doet of zegt. Je komt in een passiviteit terecht, wat maakt dat je steeds in het zelfde kringetje ronddraait en enigszins onzichtbaar door het leven gaat. Ergens blijf je altijd het kind dat hunkert naar waardering om eindelijk jezelf de vrijheid te geven te mogen zijn wie jij bent.

Oefening om de waardering in/voor jezelf op te vijzelen
Ieder mens heeft positieve en negatieve kanten. We hebben de neiging om ons voor onze negatieve kanten te schamen. Daarom steken we er veel energie in om ze te verbergen. Hiermee geef je veel tijd en aandacht aan je negatieve kanten, waardoor je positieve kanten ook niet meer zichtbaar zijn. Door zelf het licht te laten schijnen op je positieve kanten, gaan andere mensen die ook zien.

Geef 3 maal per dag waardering aan iemand. Dit moet wel elke keer een ander persoon zijn. Wanneer je waardering gaat uitspreken, verbind jij je met vriendelijkheid, hierdoor gaan mensen jou ook waardering terug geven. Denk nou niet gelijk: ‘dat zeggen ze alleen maar om aardig te zijn’, of ‘dat zien ze verkeerd’. Laat de waardering binnenkomen, schrijf het desnoods op. Vervolgens herhaal je de waardering hardop voor jezelf, net zo vaak totdat je het gelooft.

Voor de durfals onder jullie is de volgende oefening ook heel leuk
Vraag voor je verjaardag aan je vrienden en familie een kaart. Een kaart waarvan zij denken dat hij bij jou past. Vraag dan of ze op de kaart willen schrijven waarom de kaart bij jou past en wat ze aan jou kunnen waarderen. Ik weet zeker dat jij een hele fijne verjaardag zult hebben!

Kernverlangens die tot nu toe gepubliceerd zijn op Grenzeloze Vrouwen:
Eigenwaarde
Acceptatie
Zorg
Geruststelling
Bewondering
Vertrouwen
Aanmoedig
Goedkeuring
Begrip
Respect
Erkenning

Sylvia Roosendaal is Gezins- en Kindercoach en auteur van diverse boeken zoals Een moeilijk kind of een kind dat het moeilijk heeft en De kracht van het gezin.