dierenriemStel dat je nu aan het piekeren bent over de vraag:  “Is dit een goed moment om een eigen bedrijf te beginnen?”  En stel dat je zo’n vraag aan mij als astroloog voorlegt. Ik maak dan een berekening van de planeetstanden en er valt meteen wat op! Ik zie dat de planeet Mercurius retrograde loopt. Even heel kort: vanuit de aarde gezien teruglopend in zijn baan rond de Zon. Niet fijn, zo’n retrograde Mercurius als je net iets nieuws wil beginnen.

Je kunt er donder op zeggen dat de dingen vertraagd verlopen. Vergunningen worden niet of te laat afgegeven, er zijn misverstanden met belanghebbenden, afspraken gaan opeens niet door of belangrijke papieren raken zoek. Dus als ik dan als astroloog een advies moet geven om een goed moment voor iets aan te geven, dan vermijd ik  natuurlijk de periode van een Mercurius die retrograde loopt. Ik  geef dan in ieder geval het advies een paar weken te wachten met de nieuwe plannen.
In zijn algemeenheid kun je zeggen dat je met een retrograde Mercurius extra goed op je communicatie moet letten. Check nog een keer extra die datum, plaats en tijd van belangrijke afspraken. Lees kleine lettertjes. Mercurius loopt 1 maart weer rechtuit, veel beter voor nieuwe initiatieven.  Maar je kunt als astroloog  veel verder gaan; je kunt echt maatwerk leveren en een paar momenten berekenen die astrologisch zo goed mogelijk aansluiten op de missie van het op te richten bedrijf.

Een ander interessant onderdeel in een (bedrijfs)horoscoop is de Noordelijke Maansknoop. Dit is geen planeet, maar een bepaald snijpunt  (even simpel gezegd). Het geeft de potentie tot groei en ontwikkeling aan bij een mens, het geeft de te ontwikkelen missie aan bij een bedrijf.

22 maart Landelijke dag van de professionele astrologie
De astrologie bestudeert dus de samenhang tussen de standen van de planeten en de ontwikkelingen op aarde, en in de levensloop van de mens of een bedrijf. Aan de hand van de planeetposities kan een astroloog aflezen wat voor kwaliteiten en talenten een persoon tot zijn beschikking heeft en hoe hij of zij deze verder kan ontwikkelen tijdens het leven. De astroloog krijgt een beeld van iemands karakterstructuur, over hoe iemand omgaat met anderen en met zichzelf. De astrologie kan iemand behulpzaam zijn bij het ontdekken van zijn mogelijkheden en levensdoel, maar kan ook helpen bij het ontdekken waarom men daar soms in vast loopt. Een crisis is heel vervelend, maar wel een periode om het roer drastisch om te gooien.

Zaterdag 22 maart is de Landelijke Dag van de Professionele Astrologie. Op veel plekken in Nederland kun je terecht voor informatie, gratis consulten en lezingen.
Zie website: www.ldpastrologie.nl