nine-217900_960_720Wat gaat de week je brengen op Numerologisch gebied? Christa Dijkstra heeft weer haar best gedaan, dus bij deze een nieuwe numeroscoop.
De nieuwe numeroscoopweek begint in 2016 telkens op vrijdag en dan lees je zowel het weeknummer als de dagtekst voor vrijdag. Let wel, de weektekst blijft de hele week van toepassing!

Om je dagnummer te berekenen, reken je eerst het nummer voor dit jaar uit
.

Jaarnummer berekenen
Dit nummer bestaat uit je geboortedag en -maand plus 2016. Als je dus geboren bent op 11 november maak je het volgende optelsommetje: 1+1+1+1+2+0+1+6=12 altijd doortellen tot 1 getal dus 1+2=3
Numerologie heeft altijd een cyclus van 9 getallen en met de 3 ben je dus in het derde jaar van de cyclus. Op donderdag begint de nieuwe week (afhankelijk van de jaarwisseling) lees dan ook het jaarnummer bij je dagnummer, dit nummer blijft de hele week meespelen.

Getallen hebben een bepaalde energie, een trilling en met de getallen uit je eigen geboortedatum sluit die energie vaak aan bij wat er op dat moment speelt in je leven.

Dagnummer berekenen
Om je dagnummer uit te rekenen neem je dus je jaarnummer dat je net uitgerekend hebt en dat tel je op bij de datum van vandaag. Alleen de dag en de maand. Dus is het 18-12 dan wordt dat: 1+8+1+2+(plus het jaarnummer zie hierboven)3=15 en 1+5=6. Voor vandaag lees je dus nummer 6 als je jaarnummer 3 is.

Week van 20 t/m 26 mei 2016

number-1019717__180

Het enige dat tussen jou en jouw “juiste plek” in deze chaotische wereld in staat, is gebrek aan ervaring. Als je voelt dat je niet in staat bent om een verandering te maken, dan is het omdat je de ene kant op wil terwijl de weg zelf van richting is veranderd. Onthoud: “een bocht in de weg is niet het einde van de weg – tenzij je niet met de bocht meedraait…” Vaak denken we dat verandering een abrupte ommekeer is, maar wat lijkt op abrupte verandering is meestal het resultaat van standvastige en geleidelijke vooruitgang.

number-1019719__180

Realisme is het thema. Er is geen haast. Je hebt nog niet alle feiten of je begrijpt ze nog niet. Iets moet tot een einde gebracht worden en je bent gevoeliger dan anders. Niets doen is geen optie, maar je moet geduld oefenen en voorzichtig zijn bij alles wat je wel doet. Als je niet kan toegeven waar dingen fout gingen, dan kan je ze ook niet recht zetten. Je hebt nu te maken met echte gevoelens dat zou een verrassing voor je kunnen zijn.

number-1019720__180

Je verzet is zichtbaar, alsof je iedereen moet blokkeren die, je zou kunnen afleiden, het oneens met je zou kunnen zijn, dingen zou kunnen onthullen, of je overschaduwen. Proberen je angst om afgewezen te worden of om mislukkingen te verbergen helpt helemaal niets. In feite is doen alsof het er niet is vermoeiend voor je. Het is niet nodig om zo in de verdediging te gaan. Communiceer openlijk en moedig anderen aan om hetzelfde te doen. Geloof alleen niet alles wat je hoort of ziet. We laten ons zo gemakkelijk leiden door verkeerde informatie en door “van horen zeggen”.

number-1019721__180

Je bent nu in staat om gelijkgestemden aan te trekken of mensen die je op een of andere manier kunnen helpen. Het gaat er niet om anderen te vinden die je goedkeuren, maar om op te trekken met mensen die dat al doen; mensen die willen dat je succes hebt. De helft van jou wil samenwerken maar de andere helft is aan het knokken om wat het denkt dat je waardigheid is, te behouden. Weet het verschil tussen vastberadenheid en koppigheid. Weg met dat harnas en accepteer jezelf zoals je bent.

number-1019722__180

Deze cyclus biedt moed, inzicht en enthousiasme bij het veranderen van je koers en het jezelf bevrijden van een aspect van het verleden. Terwijl je ontwikkelt is het heel natuurlijk om je af te vragen of je wel het juiste doet. Echter, omdat je bewustzijn is gegroeid, is het niet mogelijk om terug te gaan naar wat je achter laat. Je bent veel vrijer dan je denkt, maar er is meer tijd nodig voordat je je weer echt comfortabel kan voelen.

number-1019724__180

Deze cyclus benadrukt de schoonheid van vriendschap en vredelievende acceptatie. Doe een verzoek, geen bevel. Gebruik helende woorden, geen kwetsende. Behandel anderen als gelijken ongeacht hiërarchie, en zie de kracht die ontstaat als twee tegengestelde ideeën worden gecombineerd. Let ook op de onnodige druk die ontstaat als je jezelf met anderen vergelijkt terwijl je de omvang van je eigen ontwikkeling negeert.

number-1019725__180

Als je strijdt tegen je gevoelens, strijd je met jezelf en deze innerlijke strijd maakt je leven zwaarder dan nodig. De gevoelens waar het om gaat heb je beoordeeld als niet-liefdevol of negatief – die gevoelens die je binnen houdt in plaats van naar buiten uit te drukken. Nu is het tijd om deze natuurlijke emoties los te laten, in je eigen vertrouwde omgeving. Ze moeten gevoeld, geaccepteerd en uitgedrukt worden, welke vorm ze ook hebben – en ze zijn jouw verantwoordelijkheid. Ga er zo vredig mogelijk mee om en mee door.

number-1019726__180

Een situatie heeft mogelijkheden die, als ze gevoeld worden op emotioneel niveau, lonend kunnen zijn door het bij elkaar brengen van ideeën en partnerschap. Het belang van hoe je jezelf uitdrukt kan niet overschat worden. Neem niet teveel op je of ga niet te ver in het duidelijk maken van je standpunt. Je wil niet meer beoordeeld worden dan anderen zichzelf willen beoordelen. Je eigen ster straalt en heeft het niet nodig om de ster van iemand anders te “overstralen”.

number-1019727_960_720

Vertrouwen kan niet oneindig vervalst worden. Uiteindelijk zullen er onzekerheden doorheen sijpelen. Oprecht vertrouwen inspireert, maar de schijn ophouden is onmogelijk vol te houden. Het is niet gemakkelijk om een tevreden toekomst op te bouwen als er steeds aspecten uit het verleden in het heden blijven opkomen. Hun doel is echter om te voorkomen dat je oude fouten zou kunnen herhalen, of om je te helpen om een oude niet-productieve gewoonte of situatie los te laten. Deze cyclus kan je helpen om een meer uitgebalanceerde waardering van je eigenwaarde te krijgen – en dat is waar oprecht vertrouwen begint.

Christa Dijkstra

Meer informatie over numerologie? Kijk dan eens op mijn site Creatieve numerologie