frozen-rope-2-1413761-mDe periode van scheiden is een vervelende periode.  Het overlijden is altijd een onderwerp dat onderbelicht is maar wat als een ex partner komt te overlijden?

De kans is aanwezig dat u nog afhankelijk bent van elkaar. Als u de zorg voor de kinderen deelt, als er kinderalimentatie of partneralimentatie wordt voldaan of als uw woning nog niet is verkocht, kan het wegvallen van een ex-partner grote financiële gevolgen hebben.

Is er nog een sociaal vangnet indien u al gescheiden bent? Wordt hier aandacht aan besteed bij de scheiding?

Het overkomt ons allemaal, we komen op een dag te overlijden. Bij de financiële gevolgen van dit overlijden worden vaak niet stilgestaan, ook niet bij een scheiding.

Van welke regelingen kunt u gebruik maken? Hierbij ga ik in van de situatie bij echtscheiding.

 

ANW-uitkering

Indien u financieel afhankelijk bent van uw ex partner en u ontvangt partneralimentatie,  dan kunt u na het overlijden van uw ex-partner recht hebben op een ANW-uitkering. De ANW uitkering is dan even hoog als de alimentatie die uw ex-echtgenoot aan u moest betalen, tot een bepaald maximum. Als uw alimentatie hoger is dan het maximumbedrag, krijgt u de maximale nabestaandenuitkering ANW.

Kinderen hebben niet langer recht op een half-wezenuitkering. Deze uitkering is komen te vervallen per juli 2013.

Kijk voor de voorwaarden voor een ANW uitkering naar de informatie op de site van de Rijksoverheid.

 

Bijzonder partnerpensioen

Een bijzonder partnerpensioen is een partnerpensioen dat is opgebouwd tijdens uw huwelijk binnen een pensioenregeling. De uitkering is afhankelijk van de manier waarop de pensioenuitvoerder deze regeling heeft verzekerd. Als het partnerpensioen is verzekerd op risicobasis, dan zal het recht op een bijzonder partnerpensioen komen te vervallen bij echtscheiding.

Als u gaat scheiden adviseer ik u navraag te doen bij de pensioenuitvoerder. U kunt vragen welk bijzonder partnerpensioen de ex-partner na overlijden van de verzekerde nog heeft. Mijn ervaring in de praktijk is dat veel pensioenuitvoerders de uitvoering heeft versoberd en het partnerpensioen op risicobasis hebben verzekerd.

 

Overlijdensrisicoverzekering

Bij het aangaan van een hypothecaire lening wordt ook vaak een overlijdensrisicoverzekering afgesloten. Deze verzekering is vaak gekoppeld aan de hypotheek (verpand).  Bij het overlijden van een verzekerde, wordt de hypotheek (voor een deel) afgelost.

Als u na een echtscheiding (financieel) afhankelijk bent van een ex partner, kan het verstandig zijn om een overlijdensrisicoverzekering op zijn/haar leven af te sluiten. De premie moet u zelf voldoen. Een overlijdensrisicoverzekering hoeft niet duur te zijn. Voor iemand die gezond is, kunt u deze verzekering tegenwoordig tegen een redelijke premie afsluiten.

 

Anne-Marie van Doorn

De auteur is zelfstandig mediator en financial planner. Zij verzorgt ook trainingen op fiscaal en financieel gebied.
Voor vragen over mediation, over de financiële en fiscale gevolgen van een scheiding, kunt u bij haar terecht.