golden-rings-1169453-mMariska van Karkerken over geweldloze communicatie. Centraal staat de vraag: wat is jouw goede reden om dit te doen? Mariska was voorheen advocaat en is nu werkzaam als mediator bij Resolve in Noord-Brabant. Bij een scheiding voelen mannen zich vaak onrechtvaardig behandeld. Ze moeten wel betalen, maar zien de kinderen minder. Deze combinatie is een bron van frustratie.

Het kan voelen voor de man alsof de kinderen uit hun leven worden weggerukt. Ik heb altijd hard gewerkt en heb daardoor minder kunnen zorgen voor de kinderen. De zorg voor de kinderen (en soms ook het ouderlijke huis) gaat na de scheiding vaak automatisch naar de vrouw.

Praktijkvoorbeeld
Johan en Mirjam gaan na een huwelijk van 11 jaar scheiden. Ze hebben 2 jonge kinderen. Na de scheiding houdt Mirjam de woning en ook de meeste zorgtaken. Dit gebeurt bijna automatisch, omdat dit een logisch gevolg is van de situatie zoals die was.

Johan is touringcar chauffeur en is vaak s ’avonds laat thuis. Als hij thuis was, ging hij vaak nog even naar boven bij de kinderen kijken. Hij geeft aan het erg te vinden, dat hij de kinderen nu pas aan het eind van de week zal zien. Hij is boos en er zijn veel verwijten naar elkaar, vooral over de zorgverdeling.

Strijd en agressie
Wat er kan gebeuren is dat de man zegt: ik ga geld achterhouden, om mijn kind vaker te zien. De vrouw geeft de kinderen niet af aan de man, of zet ze op tegen de man. De macht van de man is het niet betalen van alimentatie en de vrouw heeft macht over de kinderen.

Uiting is (verbale) agressie, soms ook waar kinderen bij zijn. Familie en vrienden worden erbij betrokken. Er worden bontjes gevormd en de hele situatie komt onder spanning te staan.

Wat is oorzaak van frustratie?
Mannen worden niet goed gezien in wat zij hebben bijgedragen in de relatie. De man investeert door te werken voor het gezin. Door de vrouw wordt dit vaak niet gezien als een diepte investering; het is geen emotionele verbinding.

Als mediator ben ik onpartijdig en gericht op het hele plaatje. Door mensen te spiegelen, benoem ik de oorzaak van frustratie en agressie. Ga in elkaars schoenen staan en probeer de ander te begrijpen.

Meer rust
Door meer wederzijds begrip, komt de situatie meer tot rust. Er is minder agressie en strijd. Beide partners hebben oog voor het patroon en nemen verantwoordelijkheid voor hun eigen aandeel hierin. Dit werkt constructiever, er wordt elkaar meer gegund. Ook wordt er beter gedeald met moeilijkheden.

Praktijkvoorbeeld
Als mediator bespreek ik samen met Mirjam en Johan, Johan’s rol in de relatie; hij geeft aan altijd hard te hebben gewerkt voor hun gezin. De kinderen hebben doordat hij veel weg was, een betere band met moeder gekregen. Nu hij de kinderen alleen op vaste tijden kan gaan zien, is hij bang dat hij het contact met de kinderen verliest. Ook omdat hij achterloopt qua band met hen.

Mirjam ziet nu meer Johan’s aandeel in de relatie en erkent dat hij op zijn manier heeft bijgedragen aan de relatie. Ze ziet ook het belang in van het zoveel mogelijk behouden van de vaderrol.  Ze komen tot de volgende oplossing:

Ze spreken a,f dat als Johan eerder vrij is, hij naar hun kinderen gaat in het echtelijke huis. Mirjam maakt hier dan ook ruimte voor en gaat zelf weg.

Er zijn minder verwijten naar elkaar en de kinderen krijgen meer de kans contact met hun vader op te bouwen. Het gekleurde beeld van vader, dat hij afwezig en agressief is, wordt genuanceerder en doet meer recht aan de man.

MariskavanKakerken

Mariska van Karkerken van Resolve scheidingsbemiddeling: samen de scheiding regelen. Kijk op www.resolve.nu.