collection-business-5-1236847De laatste tijd is de vraag ‘Moet er vanuit de overheid meer aandacht komen voor relaties, om zo het aantal scheidingen omlaag te brengen?’ regelmatig in het nieuws. Het aantal scheidingen bij gezinnen met jonge kinderen stijgt en dit heeft steeds vaker negatieve gevolgen voor de kinderen, zoals problemen op school of psychische problemen (ook op latere leeftijd).
Maud Akkermans is mediator van Resolve scheidingsbemiddeling in Noord-Brabant en voorheen relatietherapeut. Ze vertelt over valkuilen in relaties, zoals te weinig tijd maken voor elkaar, geen ruzie maken en verliefd op een ander worden en geeft tips hoe daar mee om te gaan.

1. Te weinig tijd maken voor elkaar
Zeker als er jonge kinderen zijn, word je daardoor opgeslokt. Het gevaar is dat het nooit meer over jullie gaat, maar dat alles om de kinderen draait. Ook als je met vrienden afspreekt, zijn de kinderen vaak het onderwerp van gesprek. De kans is dan groot dat je elkaar kwijtraakt.

Kleine kinderen vragen veel zorg en sommige ouders kiezen er daarom voor de werktijden op elkaar af te stemmen. Er wordt gezorgd voor aansluitende roosters, met als gevolg dat je elkaar bijna nooit meer ziet. Voor de kinderen is er dan wel altijd iemand thuis, maar als partners ben je er niet meer voor elkaar.

Marjan (34 jr.) en Peter (31 jr.) werken allebei onregelmatig en laten hun werkroosters zoveel mogelijk op elkaar uitsluiten. Peter werkt met name overdag, Marjan vangt de kinderen ‘s middags zoveel mogelijk op als zij uit school komen. Ze eten elke avond samen met de kinderen en Marjan werkt een aantal avonden en nachten in de zorg. Ze brengen daardoor weinig tijd samen door en als ze bij elkaar zijn, draait het ook vaak om de kinderen.

Tip:
Regel meer opvang voor de kinderen. Of als je wisselende diensten hebt, maak tijd voor elkaar, zodat je elkaar niet kwijtraakt. Spreek bij een avondje uit af dat de kinderen even geen gespreksonderwerp zijn.

2. Geen ruzie willen maken
Soms maken stellen nooit ruzie met elkaar. Zelfs als ze gaan scheiden, kan het zijn dat er nooit ruzie is geweest. Dit kan betekenen dat je dingen uit de weg gaat, niet aankaart en het niet belangrijk genoeg vindt om de strijd aan te gaan. Je kiest dan voor de harmonie.

In een relatie is het echter van belang dat je ook de minder leuke dingen met elkaar aangaat. Ruzie en strijd zijn nodig omdat in relaties niet altijd alles goed kan zijn. Je bent het niet altijd met elkaar eens en je ergert je aan dingen van de ander.

Het kan gebeuren dat je bepaalde dingen haalt bij je partner en anderen dingen uit de weg gaat of juist haalt bij anderen. Dit zijn bijvoorbeeld zaken waar je het niet over eens bent of waarin je geen aansluiting vindt bij elkaar. Prima als dat bij sommige dingen gebeurt; jij houdt bijvoorbeeld van dansen en je partner niet en je gaat daarom dansen met vrienden.
Als het echter gaat om essentiële dingen, zoals je verhaal kwijt kunnen over datgene waar je mee zit of blij van wordt, dan is het van een andere orde. Als je dit luisterende oor bij anderen gaat zoeken of je gaat je partner vermijden (iemand stort zich bijvoorbeeld helemaal op het werk) daag je elkaar niet meer uit. Alles blijft leuk en aardig, maar je groeit niet meer met elkaar. Je groei en ontwikkeling vinden dan met name buiten je relatie plaats. De kans dat je dan uit elkaar groeit is groot.

Rob (48 jr.) werkt sinds een tijd in de zorg, na een carrièreswitch. Het werk raakt hem en hij vertelt hier graag over aan zijn vrouw Annelies (48 jr.) Zij is een nuchtere vrouw en kapt Rob regelmatig af wanneer hij wil vertellen wat hij die dag heeft meegemaakt. Rob deelt steeds minder met haar en langzamerhand groeien ze uit elkaar.

Tip:
Durf je moeilijkheden te bespreken met elkaar. Je kunt niet samen ontwikkelen en verder groeien als je het niet samen over moeilijke en essentiële dingen hebt. Bespreek ook met elkaar wat je moeilijk vindt aan de ander of waar je je aan ergert.

3. Verliefdheid negeren of er mee op de loop gaan
Verliefd worden op een ander is iets dat geregeld voorkomt in relaties. Het is vaak voor degene die verliefd wordt, moeilijk om daar goed mee om te gaan.

Je wordt verliefd op een ander. Je denkt dat het wel overwaait en dat het niets te betekenen heeft. Daarmee realiseer je je onvoldoende dat het iets zegt over je relatie. Verliefd worden gaat over het algemeen over iets van jezelf herontdekken, iets dat je in je relatie bent kwijtgeraakt. Zoals herontdekken dat je houdt van dansen, gek doen of van diepe gesprekken voeren. De verliefdheid en aandacht van de ander kan zo’n eigenschap weer wakker maken.
Als je hier geen aandacht aan besteedt, sust dat weer in slaap. Later kan dan echter blijken dat je niet gelukkig bent in de relatie en iets mist.

Aan de andere kant kun je de verliefdheid op de ander ook te serieus nemen. Je denkt dat je de ware hebt getroffen. Dat er iets in jou is wakker gemaakt, hoeft echter niet te zeggen dat die ander een passende partner voor je is. Het is een eigenschap van jou, die weer naar boven komt.

Rob (zie voorbeeld hierboven) treft op zijn werk Lidia. Bij haar kan hij kwijt wat hij meemaakt. Ze trekken veel samen op en hij deelt steeds minder met zijn vrouw Annelies. Rob merkt ergens wel dat hij verliefd op Lidia is, maar doet hier verder niets mee. Op een vakantie samen met zijn vrouw merkt hij dat ze elkaar niet zoveel te vertellen hebben en ook dat hij het samenzijn met Lidia mist. Hij beseft nu dat hij en Annelies uit elkaar zijn gegroeid.

Als Rob kiest voor Lidia, dan is het de vraag of deze relatie stand houdt. Rob vindt nu aandacht en hij kan zijn ervaringen met Lidia delen, maar dit toont vooral het gemis in zijn huidige relatie aan. De vraag is echter of de relatie met Lidia ook op andere vlakken voldoende bestaansrecht heeft.

Tip:
Als je verliefd wordt op een ander, onderzoek dan wat dit in jou wakker maakt. Kijk of en hoe je dat binnen je bestaande relatie vorm kan geven. Ook kan het zijn dat je niet voldoende tot je recht kwam in de relatie. Het is dan de uitdaging jezelf vollediger vorm te geven in de relatie. Samen essentiële dingen delen en elkaar blijven vinden en ontwikkelen zijn daarvoor nodig. Als je dit moeilijk vindt, zoek dan samen hulp, aangezien patronen zonder hulp van buiten vaak moeilijk te doorbreken zijn.

 

Maud Akkermans

 

 

 

 

Maud Akkermans is mediator van Resolve scheidingsbemiddeling in Noord-Brabant en voorheen relatietherapeut.