1185391_fsse_im_sandAls je gescheiden bent, herken je dit waarschijnlijk wel: nadat het besluit om te gaan scheiden is genomen begint het echte scheiden pas. Hoe bouw je je leven weer op, hervind je je ritme, vul je het ouderschap in na je scheiding, verwerk je je scheiding en hoe ga je om met je ex? Een relatiebreuk heeft niet alleen een enorme impact op jouw leven, maar ook op het leven van je kind en van je ex. De gevolgen kunnen levenslang negatief van invloed zijn op het geluk, functioneren en welzijn van alle betrokkenen. Hoe kun je nu de negatieve gevolgen zoveel mogelijk beperken en er voor zorgen dat ieder zo min mogelijk schade oploopt?

Een scheiding is niet alleen een juridisch feit, het is vooral een emotioneel proces. Dit proces begint op het moment dat een van jullie (of jullie samen) zich niet meer prettig voelt in de relatie en serieus overweegt de relatie te beëindigen. Het eindigt niet met de formeel juridische scheiding, maar op het moment dat jullie elkaar emotioneel hebben losgelaten als partners. Pas dan zijn jullie echt gescheiden.

Geen winnaars
Tijdens dit proces kunnen er zich allerlei problemen voordoen die tot conflicten tussen jou en je ex kunnen leiden en zelfs kunnen ontaarden in een voortdurende conflictueuze situatie. We spreken dan over een vechtscheiding. Dit kan uitmonden in een heftige en soms langdurige juridische strijd over de kinderen, alimentatie, financiën of andere tastbare zaken. Maar al te vaak wordt voorbij gegaan aan de onderliggende oorzaken van het probleem of conflict en blijven deze sluimeren met alle risico’s op herhaling of nieuwe conflicten. Voor alle betrokkenen is dit een onprettige en ongewenste situatie. Er zijn in zo’n situatie geen winnaars, ook al krijg je juridisch of op een andere manier je zin. Iedereen verliest hoe dan ook. Maar de grootste verliezers zijn uiteindelijk de kinderen.

Holistische invalshoek
Door dit proces als zodanig te (h)erkennen en vanaf het begin vanuit een holistische invalshoek te benaderen, kan veel leed voorkomen en/of opgelost worden. Dit betekent dat je, vanaf het eerste moment van het scheidingsproces, je bewust moet zijn van de emoties en gevoelens die er spelen bij jou, je kind, je (ex)-partner en welke belangen ieder heeft. Dit kan moeilijk zijn, maar door dit te (h)erkennen kun je op zoek gaan naar oplossingen.

Besteed aandacht aan emoties en gevoelens
Richt je daarom niet alleen op het feitelijk juridisch regelen van de scheiding, maar besteed tijdens het hele proces aandacht aan de emoties, gevoelens en veranderingen die je scheiding met zich meebrengt. Kijk wat jij kunt doen om het op te lossen en wat je hiervoor nodig hebt. Neem je verantwoordelijkheid en de regie over je leven. Lukt het niet alleen, zoek dan (professionele) hulp. Schaam je niet, gun jezelf een nieuwe toekomst. Zorg dat jij weer goed in je vel komt te zitten en grip op je leven krijgt. Daarmee help je niet alleen jezelf maar ook je kind.

Behandel elkaar met respect. Bedenk dat je ex, net als jij, jullie scheiding moet verwerken, een nieuw leven moet opbouwen, opnieuw een levensritme moet vinden, op zoek is naar een nieuwe invulling van zijn of haar rol als ouder en naar (nieuw) geluk.

Voor altijd verbonden
Als jullie samen kinderen hebben, blijven jullie altijd met elkaar verbonden, als ouders van jullie kind. Je kind heeft niet gekozen voor de scheiding. Het heeft beide ouders nodig, ook na de scheiding. Jullie kind houdt van jullie allebei en jullie houden allebei van jullie kind. Gun je kind de liefde van zijn beide ouders. Laat elkaar daarom los als partners en verwelkom elkaar als collega-ouders. Hoe moeilijk dit soms kan zijn. Zoek zo nodig (professionele) hulp, alleen of samen met je ex. Doe het voor je kind. Blijf samen zorgen voor jullie kind. Help samen jullie kind de scheiding te verwerken en de negatieve gevolgen ervan zoveel mogelijk te beperken. Dat zijn jullie aan jullie kind en aan elkaar verplicht.

Door Marjo Landsman

mr. Marjo Landsman is scheidingscoach en eigenaar van Praktisch uit elkaar (www.praktischuitelkaar.nl).

Praktisch uit elkaar vormt samen met Happy Coaching, ENNU Coaching en ZUIDWEST MEDIATION, Het Scheidingsverbond (www.facebook.com/hetscheidingsverbond). Het Scheidingsverbond biedt gezamenlijk professionele hulp bij scheiding vanuit verschillende invalshoeken en professionele disciplines. Naast de juridische, praktische en financiële afhandeling van de scheiding, richt Het Scheidingsverbond zich vanuit een holistische visie, op het emotionele scheidingsproces en het belang van zowel het kind als beide scheidende partners. Het accent ligt daarbij op preventie, oplossing, verbinding en zelfsturing. Het Scheidingsverbond organiseert workshops, huiskamergesprekken en informatie- en thema-bijeenkomsten en biedt individuele begeleiding tijdens het gehele proces van uit-elkaar-gaan.