815243_money_mattersPer januari 2015 vinden er veel wijzigingen plaats in de kindregelingen. Anne-Marie van Doorn legt uit wat er precies gaat veranderen.

Nu zijn er elf regelingen die ouders financieel ondersteunen, vanaf 2015 zijn dat er vier:

  • Kinderbijslag.
  • Kindgebonden budget.
  • Combinatiekorting.
  • Kinderopvangtoeslag.

Alle andere regelingen verdwijnen of worden opgenomen in een van de blijvende regelingen.

De kinderopvangtoeslag en de combinatiekorting wijzigt niet.


Wat wijzigt in het kindgebonden budget (KGB)?

Het KGB is een financiële tegemoetkoming voor ouders met kinderen tot 18 jaar. Per januari wijzigt het volgende:

  • Een alleenstaande ouder krijgt per januari 2015 een extra KGB. De inkomensgrens van het KGB stijgt, hierdoor komen meer alleenstaande ouders  voor het KGB in aanmerking. De stijging van het KGB voor het eerste kind is € 15,- en voor het tweede kind is dit € 255,- per jaar.
  • Voor de alleenstaande ouder in bijstand geldt een overgangsregeling tot 2016.


Wat wijzigt in de kinderbijslag?

Kinderbijslag is een tegemoetkoming voor ouders met kinderen en geldt tot de 18 jarige leeftijd van het kind. Per januari wijzigt het volgende:

  • De hoogte van de kinderbijslag blijft in 2014 en 2015 gelijk, de eerste aanpassing vindt plaats in 2016.
  • De toets op het inkomen van kinderen tot 16 jaar vervalt.
  • De tegemoetkoming voor ouders met thuiswonende gehandicapte kinderen gaat per 1 januari 2015  op in de kinderbijslag. Ouders met thuiswonende gehandicapte kinderen krijgen twee keer de kinderbijslag.

De overige regelingen als bijvoorbeeld de (aanvullende) alleenstaande ouderkorting, het ouderschapsverlof en de aftrek voor het levensonderhoud van kinderen vervallen per januari 2015.

De aanpassing van deze regelingen maakt het overzicht van de regelingen wel overzichtelijker.

Voor alleenstaande ouders of voor ouders die de scheidingsprocedure nog niet hebben afgerond heeft deze aanpassing invloed op het besteedbaar inkomen en de draagkracht. De huidige (aanvullende) alleenstaande ouderkorting kan maximaal € 2.266,-  (2014) netto per jaar bedragen. De aanvullende alleenstaande ouderkorting komt te vervallen nadat het jongste kind 16 jaar is (blijft aan alleenstaande ouderkorting € 947,- per jaar over). De alleenstaande ouderkorting blijft van kracht tot het jongste kind 18 jaar is.  Het KGB wordt verhoogd tot 18 jaar.

De inkomensgrens voor een KGB gaat omhoog, er bestaat nog geen duidelijkheid over de nieuwe inkomensgrens. Voor het eerste kind gaat het KGB met € 15,- omhoog, voor een tweede kind € 255,- per jaar. Voor de partij waarbij twee kinderen staan ingeschreven zou het verhogen van het KGB een voordeel kunnen opleveren.

Een gedeelde zorg voor de kinderen in de vorm van een Co Ouderschap zien wij steeds vaker in de praktijk. Indien ouders minimaal twee kinderen hebben, vindt inschrijving bij de gemeentelijke basisadministratie nu vaak gescheiden plaats; ieder van de ouders schrijft een kind in op zijn/haar adres. Hierdoor kunnen beide ouders vaak in aanmerking voor de (aanvullende) alleenstaande ouderkorting. Met de nieuwe regeling zal het financieel voordeel anders uitpakken. Financieel behalen ouders een voordeel indien twee kinderen op een adres staan ingeschreven (het KGB neemt immers meer toe bij twee kinderen).

Voor ouders die al gescheiden leven en dit fiscaal voordeel benutten kan deze wijziging in kindregelingen gevolgen hebben in de financiële huishouding. Vaak is bij het bepalen van de draagkracht, voor het betalen van alimentatie, rekening gehouden met deze fiscale voordelen.

De verwachting is dat door veel ouders een herberekening zal worden aangevraagd.
Meer informatie over de wijzigingen en de mogelijke gevolgen? Anne-Marie van Doorn helpt je graag verder!

http://www.vandoornmfp.nl/