wVeel waarden en normen van onze oude samenleving zijn binnen één generatie voorgoed verdwenen. Op dit moment groeit een generatie op met weinig houvast en met oppervlakkige leidfiguren. Onder andere zijn de oude waarden over beschaafdheid sterk veranderd.

De huidige maatschappij is onvoldoende gericht op zelfbeheersing en zelfmanagement. Alles moet kunnen en niets is taboe. Als geweld iemands passie is dan moest je daar gewoon begrip voor hebben. Zielig voor de dader, want hij had waarschijnlijk een slechte jeugd. Jammer dan voor het slachtoffer.

Je eigen waarheden
In welke waarden je gelooft heeft vaak weinig te maken met je eigen mening, maar met waar je geboren bent en wie jouw opvoeders waren. Opgegroeid met ‘waarheden’ en dogma’s, heb je het idee dat het je eigen waarden zijn. Je bent je amper bewust dat deze voorgeprogrammeerde waarden vervangen kunnen worden door zelfgekozen waarden. Wie zijn leven zelf in handen wil nemen zal van deze mogelijkheid gebruik moeten maken. Als je volgens je eigen waarden mag leven zal je ook het gevoel van Flow kennen en is je geluks-factor goed ontwikkeld.

Basiswaarden
Vrijheid en democratie zijn waarden die wij in onze cultuur heel belangrijk vinden. Deze waarden zijn alleen maar te realiseren als het gemiddelde opleidingsniveau van een cultuur een bepaald niveau bereikt heeft. Veel mensen op deze planeet zijn daarom ook niet in staat deze waarden te begrijpen. Een aantal basiswaarden, zoals integerheid en empathie zullen nooit geheel verdwijnen maar de interpretatie ervan blijft afhankelijk van het aanwezige politieke of religieuze systeem.

Ook onze kennissen en vrienden hebben een grote invloed. Wij identificeren ons met deze groep en nemen hun waarden en normen over. Verlos jezelf van mensen die geen aandacht schenken aan de ontwikkeling van waarden.

Waardevolle mensen
Mensen met waarden zijn waardevolle mensen die een waardig leven hebben. Zelfrespect, respect voor anderen en respect voor het milieu zullen ze heel normaal vinden. Mensen met waarden zullen zich zo gedragen dat zij ook een toegevoegde waarde hebben voor de maatschappij waarin zij leven en voor de planeet. Onder andere is een hoge B-Factor (bewustzijn) een goede basis voor een waardevol bestaan. Wie zijn eigenwaarde serieus neemt, respecteert ook de waarden van anderen.

Hoe waardevol wil jezelf leven?

Wolfgang Peppmeier

www.pepptalk.nl

www.twitter.com/pepptalks

facebook: Wolfgang Peppmeier