man-woman-heart-3-1056039-mNiemand wordt geboren met de wens om onderdeel uit te gaan maken van een stiefgezin. Soms verloopt het leven zo. Iemand met kinderen gaat scheiden en ontmoet een nieuwe liefde of hij wordt verliefd op iemand met kinderen. Ook na overlijden ontstaan stiefgezinnen. Heerlijk is dat weer een nieuwe liefde vinden en gelukkig worden.
De rauwe werkelijkheid is anders. In Nederland mislukt 60% van de stiefgezinnen.

Dat is een afschuwwekkend hoog percentage. Wat komt daar weer een pijn en verdriet uit voort en is er ook al aan vooraf gegaan.

Kan dat niet anders?
Maar kan dat niet anders? Een nieuw gezin samenstellen is niet eenvoudig. Ouder en kind delen al normen en waarden en waren al samen voor de stiefouder in beeld kwam. De stiefouder neemt vaak ook kinderen mee. En dan is er nog de andere ouder op de achtergrond. Ouder en stiefouder delen het partnerschap, maar ouder en ex-partner delen het ouderschap. Bent u er nog? Heel complex. En iedereen moet zijn plek vinden. Dus nee, zo verwonderlijk is het niet dat het vaak misgaat. En ja, het kan anders.

Do’s en don’ts
Je kunt de kans aanmerkelijk verhogen dat het wel goed gaat in jullie stiefgezin.

5 do’s

1.  Realistische verwachtingen
De eerste jaren is zoeken, vallen en opstaan in het samengestelde gezin. Verwacht niet dat het allemaal vanzelf goed komt. De ouder en de nieuwe partner zijn verliefd, maar de kinderen niet!!

  • 2. Vorm als partners een team

De relatie tussen ouder en stiefouder is de basis voor het slagen van het samengestelde gezin.

3. Duidelijke rolverdeling
Bespreek samen welke invulling jullie willen geven aan de rol van stiefouder.

4. Houdt rekening met verschillende loyaliteiten
Van kinderen naar beide ouders, van ouder naar zijn kinderen en zijn nieuwe partner. De stiefouder kan andere loyaliteit naar kinderen voelen dan de ouder.

5.  Het belang van kinderen voorop, want zij hebben er nooit om gevraagd

 

5 don’ts

1. Te snel een nieuw gezin willen vormen
Ga niet te snel samenwonen; stel je terughoudend op. Hoe meer afstand je als stiefouder in het begin houdt, hoe beter het later blijkt te gaan.

2. Als stiefouder je meteen als mede-opvoeder opstellen
Bouw eerst aan vertrouwen.

3. In paniek raken en alles persoonlijk nemen
Het is normaal dat er belangen botsen, blijf nuchter en blijf in gesprek.

4. Kritiek hebben op de andere ouder of kwaad over hem of haar spreken
Als je als stiefouder slecht over hun oudere ouder spreekt, breng je hen in een lastig parket en zal de relatie tussen jullie verslechteren.

5.  Alles voortaan altijd samen willen doen
Gun de ouder met zijn kinderen tijd alleen en jezelf als stiefouder ook!
En zorg voor tijd voor elkaar als partners.

Met deze spelregels zal het een stuk gemakkelijker gaan. Echt gemakkelijk wordt het misschien wel nooit. Maar een “gewoon” gezin is ook niet altijd gemakkelijk.
Marike Smilde, Stiefmanagement (voor een harmonieus stiefgezin).

www.stiefmanagement.nl