Rogier van Pelt kleinIn 2015 verandert er veel op het gebied van kindregelingen. Er blijven 4 regelingen over; dit zijn kinderbijslag, kindgebondenbudget, combinatiekorting en kinderopvangtoeslag. Andere regelingen verdwijnen. Voor de kinderalimentatie kan dit grote gevolgen hebben. Rogier van Pelt, mediator Resolve in Rotterdam over deze veranderingen.

Alimentatie betaler. Er was een fiscaal voordeel voor ouders die kinderalimentatie betaalden. Dit was een vast bedrag per jaar die je in aftrek mocht aanbrengen. Deze aftrekpost vervalt.

Alimentatie-ontvanger. Je had voorheen een heffingskorting, die gold voor alleenstaande ouders; je kreeg korting op de belasting die je betaalde. In de praktijk profiteerde men niet altijd van deze korting, omdat veel mensen niet genoeg belasting betaalden.

Hiervoor in de plaats komt de zogenaamde alleenstaande ouder kop, deze komt bovenop het kindgebondenbudget. Deze is afhankelijk van je inkomen en wordt afgebouwd; naarmate je meer verdient, ontvang je minder. Dit betekent dat je maximaal kan profiteren van de korting.

Gevolgen alimentatie Als je nu gaat scheiden, worden de veranderingen meegenomen in de alimentatieberekening. Dit geldt niet voor al bestaande gescheiden stellen. Hier zijn de afspraken over alimentatie dus gemaakt op andere gronden, dan je nu mee te maken krijgt.

Gevolgen zijn dat de alimentatiebetaler minder overhoudt (want kan minder aftrekken). Dit is bijvoorbeeld € 50 per kind per maand. Aan de andere kant kan de alimentatieontvanger te maken krijgen met de nieuwe voordelen; deze korting kan oplopen tot € 3000 netto voordeel per jaar.

Wat te doen? Kijk op de site van de Rijksoverheid wat deze veranderingen voor jullie specifieke situatie betekent. Ga met elkaar in overleg om de alimentatie aan te passen. Zet hiervoor de veranderingen op een rijtje en spreek een nieuw reëel bedrag af.

Je kunt er ook voor kiezen om een nieuwe alimentatieberekening te laten maken; en deze als uitgangspunt te nemen voor nieuwe afspraken.

Lees meer:

Veranderingen kindregelingen:

http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/kindregelingen/veranderingen-kindregelingen

Met welke veranderingen krijg je te maken: http://www.kindregeling.nl/

 

Resolve Mediation: samen de scheiding regelen. Zie: www.resolve.nu