Wanneer je ex-partner de kinderalimentatie of partneralimentatie niet betaalt, kun je de hulp van het Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen (LBIO) inschakelen. Hieraan zijn geen kosten verbonden. Wel gelden enkele voorwaarden om van de hulp gebruik te kunnen maken.

Voorwaarden hulp LBIO

Je kunt alleen hulp inroepen van het Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen (LBIO) als:

  • de alimentatiebijdrage door de rechter is vastgesteld;
  • er minimaal 1 maand achterstand is (je ontvangt niets of te weinig);
  • de betalingsachterstand minimaal € 10 is;
  • de achterstand niet ouder dan 6 maanden is;
  • je ex-partner op de hoogte gesteld is van het rekeningnummer waarop hij of zij de alimentatie kan overmaken.

Werkwijze LBIO

Het LBIO int de alimentatie bij je ex-partner en keert deze vervolgens aan jou uit. Hiertoe kan het LBIO een aantal maatregelen nemen, zoals beslag laten leggen op het salaris, de uitkering of (on-)roerende goederen van je ex-partner. De kosten hiervoor komen voor rekening van je ex-partner.

Andere hulp bij innen alimentatie

Je bent niet verplicht gebruik te maken van het LBIO. Zo kun je ook een deurwaarder inschakelen om bijvoorbeeld beslag op het loon van je ex-partner te leggen. Een andere optie is het inhuren van een advocaat. Bij de Vereniging van Familierecht Advocaten en Scheidingsbemiddelaars (VFAS) kun je een lijst van advocaten opvragen die gespecialiseerd zijn in scheidingszaken en alimentatiezaken. Je kunt ook advies vragen bij het Juridisch Loket of het NLAI inschakelen.