Ieder kind heeft een behoefte om gezien en gehoord te worden door de twee belangrijkste mensen in zijn wereld namelijk zijn vader en moeder. De mate waarin een kind zich gezien en gehoord voelt is bepalend voor zijn eigenwaarde. Belangrijke componenten daarin zijn de verlangens die elk kind heeft. Verlangens om zich te kunnen ontwikkelen tot een evenwichtige volwassene die krachtig en zelfbewust in het leven staat.

Deze kernverlangens zijn acceptatie, zorg, geruststelling, bewondering, vertrouwen, aanmoediging, goedkeuring, begrip, respect, erkenning, bevestiging en waardering.