Het zal je maar gebeuren; je bent verwikkeld in je echtscheiding en blijkt in het bezit van een winnend staatslot. En dan geen bescheiden prijsje, nee je wint een bedrag met aanzienlijk wat nullen. Na een gat in de lucht gesprongen te hebben, de nodige glazen champagne en heel wat dagdromen komt de realiteit: de aanstaande ex… Jullie waren getrouwd in gemeenschap van goederen en de scheiding is nog niet officieel rond. Heeft hij een recht op jouw prijs met de nodige nullen?
Op 1 januari 2012 is de Wet aanpassing wettelijke gemeenschap van goederen in werking getreden. Hieronder bespreken we één van de gevolgen van deze nieuwe wet. Stel je bent in gemeenschap van goederen gehuwd. Als je in de oude regeling bijvoorbeeld een winnend lot in de staatsloterij kocht tijdens de echtscheidingsprocedure, dan viel die prijs in de gemeenschap van goederen en deelde je aanstaande ex in principe mee in die prijs.

In het nieuwe recht valt het lot (en de hoofdprijs) die tijdens de echtscheidingsprocedure wordt gekocht (en gewonnen) in beginsel buiten de gemeenschap van goederen.

Dit komt omdat sinds 1 januari 2012 bij echtscheiding die gemeenschap van goederen eerder wordt ontbonden. Dat tijdstip is belangrijk omdat het de peildatum is voor de vraag welke bezittingen en schulden er moeten worden verdeeld.

Tot eind 2011 was het zo, dat het opstarten van een echtscheidingsprocedure nog niet betekende, dat ook direct de gemeenschap van goederen was ontbonden: pas als de echtscheidingsbeschikking in de registers van de burgerlijke stand van je trouwgemeente was ingeschreven (dus pas op het moment van echtscheiding) was de gemeenschap van goederen ontbonden: dat was dus veel later dan in de nieuwe wet. Vervolgens moest die ontbonden gemeenschap van goederen nog worden verdeeld.

Als een advocaat op of na 1 januari 2012 een verzoekschrift tot echtscheiding indient en je bent in gemeenschap van goederen gehuwd, is die gemeenschap ontbonden zodra het scheidingsverzoek is ingediend!

Maar wat nu als je tijdens je huwelijk altijd al samen een staatslot kocht via automatische incasso van de gezamenlijke rekening. Na indiening van het verzoekschrift lopen deze Staatsloten door omdat je er nog niet aan had gedacht deze op te zeggen. Als je dan wint, ook nadat het verzoekschrift tot scheiding is ingediend, is verdedigbaar dat de aanspraak op de prijs, misschien niet in de gemeenschap van goederen valt, maar desondanks toch moet worden gedeeld, omdat je de automatische loten ook samen had gekocht.

Voor uitleg over de nieuwe wet Aanpassing Gemeenschap van Goederen informeer je het best bij een scheidingsadvocaat van de vFAS.

Bron: http://www.verder-online.nl/